קבוצת דן אנד ברדסטריט ישראל - ניהול סיכונים, איתור הזדמנויות, מידע עסקי, מידע שיווקי

מידע עסקי
ניהול סיכונים
איתור הזדמנויות
אשראי צרכני מספר D-U-N-S חדשות ואירועים English

מידע עסקי

דוחות מידע עסקי
דוח D&B - ביטחון מרבי לפני ביצוע כל פעילות עסקית
דוח שבועי
סיכום שבועי של השינויים המהותיים שחלו אצל הלקוחות שלך
שירות מודיעין עסקי
המידע שחשוב לך, ישירות למייל ובזמן אמת

ארגז הכלים
ארגז הכלים – לניהול סיכוני לקוחות וספקים
עץ בעלויות
לראות את התמונה המלאה!
D&B Integrated
קבלת נתוני D&B ישירות למערכת המידע הארגוני שלך

מערכת CheckIt
חיווי Go/No Go לפני התקשרות עם חברות ואנשים פרטיים
דוח אשראי על אנשים פרטיים
התמונה המלאה על מצבו הפיננסי של כל לקוח פרטי
תמונת מצב חודשית
מדד D&B להערכת החוסן הפיננסי
טיוב מידע
הפוך את הדאטא בייס שלך להזדמנויות עסקיות חדשות
ניהול סיכונים

דוחות מידע עסקי
דוח D&B - ביטחון מרבי לפני ביצוע כל פעילות עסקית
דוח שבועי
סיכום שבועי של השינויים המהותיים שחלו אצל הלקוחות שלך
שירות מודיעין עסקי
המידע שחשוב לך, ישירות למייל ובזמן אמת
ארגז הכלים
ארגז הכלים – לניהול סיכוני לקוחות וספקים
DunScore - דירוג סיכון אשראי
לחזות מראש כשלים עסקיים בהתקשרות עם חברות וספקים
עץ בעלויות
לראות את התמונה המלאה!
D&B Integrated
קבלת נתוני D&B ישירות למערכת המידע הארגוני שלך
מערכת CheckIt
חיווי Go/No Go לפני התקשרות עם חברות ואנשים פרטיים
תמונת מצב חודשית
מדד D&B להערכת החוסן הפיננסי
דוח אשראי על אנשים פרטיים
התמונה המלאה על מצבו הפיננסי של כל לקוח פרטי


D&B גלובל
Country Risk Update
מידע עומק על מדינה
דוחות איתנות פיננסית


Data Integration Toolkit


איתור הזדמנויות

DUN'S 100
להימנות עם החברות המובילות בישראל הינה זכות השמורה למעטים
דנסגייד
מנוע חיפוש מוביל בישראל, המציג את כל העסקים הרשומים במאגרי המידע של D&B
הדירקטורים
מציג מפת קשרים של דירקטורים בחברות המובילות בישראל
ארגז הכלים
ארגז הכלים – לניהול ההזדמנויות העסקיות שלכם!
רשומות שיווקיות בהתאמה אישית
עבודות בהתאמה אישית ללקוח באמצעותן ניתן לאתר ולפלח עסקים
סקירות ענפיות
בחינה מעמיקה של כל ענף, תחום או נישה לפני קבלת החלטה על התחלת פעילות עסקית

חותם זהות עסקית
החותם שלך להצלחה


D&B גלובל
GRS
Global Reference Solution
Hoovers
מידע מורחב על חברות בעולם


עמוד הבית  |  הודעות לעיתונות  |  כלל פיננסים חיתום מובילה את דירוג חברות החיתום של דן אנד ברדסטריט לשנת 2013. הובילה 37 הנפקות בהיקף של כ-11 מיליארד ש"ח. במקום השני והשלישי מדורגות בהתאמה פועלים אי.בי.אי ולאומי פרטנרס חתמים

כלל פיננסים חיתום מובילה את דירוג חברות החיתום של דן אנד ברדסטריט לשנת 2013. הובילה 37 הנפקות בהיקף של כ-11 מיליארד ש"ח. במקום השני והשלישי מדורגות בהתאמה פועלים אי.בי.אי ולאומי פרטנרס חתמים

(10.03.2013)

היקף גיוסי ההון בהנפקות ציבוריות ב-2012, הסתכם בכ- 2.7 מיליארד ₪, זינוק של כ-130% לעומת שנת 2011. עם זאת, ירידה של כ-25% בהיקף גיוסי האג"ח בשנת 2012 לעומת שנת 2011כלל

פיננסים חיתום הינה חברת החיתום הגדולה בארץ. כך עולה מדירוג קבוצת דן אנד ברדסטריט ישראל לשנת 2013. על פי דירוג הקבוצה, בשנת 2012 הובילה כלל פיננסים 37 הנפקות בהיקף של כ-10.9 מיליארד ₪. פועלים אי.בי.אי המדורגת במקום השני, הובילה 16 הנפקות בהיקף של כ-4.5 מיליארד ₪ ולאומי פרטנרס חתמים הממוקמים במקום השלישי הובילו 12 הנפקות בהיקף של כ-4.8 מיליארד ₪. לידר הנפקות שהגיעו למקום הרביעי, הובילו 10 הנפקות בהיקף של כ-3.2 מיליארד ₪ ואת המקום החמישי מאיישים רוסאריו קפיטל שהובילו סה"כ 5 הנפקות בהיקף של 2.075 מילארד ₪ בשנת 2012.

דירוג חברות החיתום של דן אנד ברדסטריט בוצע בשנים קודמות ע"פ מספר ההנפקות הציבוריות אותן הובילה חברת החיתום. השנה ,לראשונה, משקלל הדירוג גם את היקף ההנפקות. יש לציין כי לצורך הדירוג נספרו הנפקות ציבוריות של אג"ח, מניות והנפקת זכויות שבוצעו בשנת 2012.
תיאור השוק ומגמות
• שוק החיתום הינו שוק קטן יחסית ותחרותי במיוחד בשל העובדה שמספר השחקנים הפעילים בו בשנים האחרונות הינו גדול (כ-20 שחקנים). בשוק פועלים כחמישה עד שמונה חתמים המשמשים כמנהלי קונסורציום ועוד מספר חתמים בינוניים הנוטלים חלק בהנפקות אך לא בניהולן / הובלתן. 5 השחקנים הבולטים הינם : כלל פיננסים חיתום, פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס חתמים, לידר הנפקות ורוסאריו קפיטל אשר חלשו על כ-92% מסך היקף ההנפקות ב-2012 (ועל כ-60% ממספר ההנפקות שבוצעו).
• בשנת 2012 התבצעו 127 הנפקות ציבוריות (אג"ח +מניות) בהיקף גיוס כולל של 27.4 מיליארד ₪, אשר נערכו בליווי של חברות חיתום (בשנת 2011 התבצעו 160 הנפקות בהיקף כולל של 34.2 מיליארד ₪).
• במהלך שנת 2012 לא בוצעו הנפקות ראשונות לציבור, כלומר לא היו חברות חדשות אשר הנפיקו מניותיהן לציבור, זאת בהשוואה ל- 8 הנפקות ראשונות ב-2011 ו-17 ב-2010.
• היקף גיוסי האג"ח ב-2012, בהנפקות ציבוריות, הסתכם בכ- 24.6 מיליארד ₪, ירידה של כ-25% לעומת 2011 בה גויוסו כ- 30.8 מיליארד ₪ באג"ח. יש לציין כי היקף גיוס האג"ח ב-2012 מהווה כ-90% מסך הגיוסים.
• היקף גיוסי ההון (מניות) ב-2012, בהנפקות ציבוריות, הסתכם בכ- 2.7 מיליארד ₪, עליה של כ-130% לעומת שנת 2011 בה גויוסו כ- 1.2 מיליארד ₪.
• מרבית החברות הפועלות בתחום זה הינן חברות הקשורות לבתי השקעות, חלקן חברות אשר נשלטות ע"י בנקים או חברות ביטוח וחלקן קשורות לגורמים פרטיים.
• בשלוש השנים האחרונות מספר ההנפקות הראשונות לציבור וההנפקות המלוות בהתחייבות חיתומית הלך ופחת. מרבית העסקאות מבוצעות מכח תשקיפי מדף, ללא חיתום, בהשתתפות מספר רב של חתמים (המשמשים כמפיצים בלבד). גם היקפי הגיוסים נמוכים יחסית למקובל בעולם המערבי. על כל הנפקה מתחרות מספר רב של חברות. רוב המתחרים נגישים למרבית הלקוחות הפוטנציאליים ובאפשרותם להציע להם את שירותיהם.
• שוק החיתום מתאפיין ברמת סיכון גבוהה המצריכה ניהול סיכונים מחושב הלוקח בחשבון מספר פרמטרים תוך שימת דגש על העובדה כי מדובר בענף המושפע ממספר גורמים חיצוניים מהותיים וביניהם, המצב הכלכלי העולמי, המצב הביטחוני, הרגולציה ועוד.
• התפלגות כמות והיקפי הנפקות לפי ענפים - היקף ההנפקות של הבנקים הינו הגדול ביותר למרות מספר ההנפקות הקטן יחסית ולכן היקפי ההנפקות של הבנקים גדולים מאוד ביחס להנפקות של ענפים אחר.


כל הזכויות שמורות 2014 © דן אנד ברדסטריט ישראל
       


מידע עסקי

ניהול סיכונים

איתור הזדמנויות

D&B גלובל

דן אנד ברדסטריט