קבוצת דן אנד ברדסטריט ישראל - ניהול סיכונים, איתור הזדמנויות, מידע עסקי, מידע שיווקי

מידע עסקי
ניהול סיכונים
איתור הזדמנויות
אשראי צרכני מספר D-U-N-S חדשות ואירועים English

מידע עסקי

דוחות מידע עסקי
דוח D&B - ביטחון מרבי לפני ביצוע כל פעילות עסקית
דוח שבועי
סיכום שבועי של השינויים המהותיים שחלו אצל הלקוחות שלך
שירות מודיעין עסקי
המידע שחשוב לך, ישירות למייל ובזמן אמת

ארגז הכלים
ארגז הכלים – לניהול סיכוני לקוחות וספקים
עץ בעלויות
לראות את התמונה המלאה!
D&B Integrated
קבלת נתוני D&B ישירות למערכת המידע הארגוני שלך

מערכת CheckIt
חיווי Go/No Go לפני התקשרות עם חברות ואנשים פרטיים
דוח אשראי על אנשים פרטיים
התמונה המלאה על מצבו הפיננסי של כל לקוח פרטי
תמונת מצב חודשית
מדד D&B להערכת החוסן הפיננסי
טיוב מידע
הפוך את הדאטא בייס שלך להזדמנויות עסקיות חדשות
ניהול סיכונים

דוחות מידע עסקי
דוח D&B - ביטחון מרבי לפני ביצוע כל פעילות עסקית
דוח שבועי
סיכום שבועי של השינויים המהותיים שחלו אצל הלקוחות שלך
שירות מודיעין עסקי
המידע שחשוב לך, ישירות למייל ובזמן אמת
ארגז הכלים
ארגז הכלים – לניהול סיכוני לקוחות וספקים
DunScore - דירוג סיכון אשראי
לחזות מראש כשלים עסקיים בהתקשרות עם חברות וספקים
עץ בעלויות
לראות את התמונה המלאה!
D&B Integrated
קבלת נתוני D&B ישירות למערכת המידע הארגוני שלך
מערכת CheckIt
חיווי Go/No Go לפני התקשרות עם חברות ואנשים פרטיים
תמונת מצב חודשית
מדד D&B להערכת החוסן הפיננסי
דוח אשראי על אנשים פרטיים
התמונה המלאה על מצבו הפיננסי של כל לקוח פרטי


D&B גלובל
Country Risk Update
מידע עומק על מדינה
דוחות איתנות פיננסית


Data Integration Toolkit


איתור הזדמנויות

DUN'S 100
להימנות עם החברות המובילות בישראל הינה זכות השמורה למעטים
דנסגייד
מנוע חיפוש מוביל בישראל, המציג את כל העסקים הרשומים במאגרי המידע של D&B
הדירקטורים
מציג מפת קשרים של דירקטורים בחברות המובילות בישראל
ארגז הכלים
ארגז הכלים – לניהול ההזדמנויות העסקיות שלכם!
רשומות שיווקיות בהתאמה אישית
עבודות בהתאמה אישית ללקוח באמצעותן ניתן לאתר ולפלח עסקים
סקירות ענפיות
בחינה מעמיקה של כל ענף, תחום או נישה לפני קבלת החלטה על התחלת פעילות עסקית

חותם זהות עסקית
החותם שלך להצלחה


D&B גלובל
GRS
Global Reference Solution
Hoovers
מידע מורחב על חברות בעולם


עמוד הבית  |  הודעות לעיתונות  |  מצוקת אשראי במשק – עשה ואל תעשה

מצוקת אשראי במשק – עשה ואל תעשה

(10.04.2013)

מאת צח ברקי

בתקופה האחרונה מתחזקים יותר ויותר קולות העסקים הקטנים והבינוניים באשר למצוקת האשראי שהם חווים. דעת הרוב היא שהסיבה העיקרית למצוקת האשראי כיום, בקרב עסקים קטנים ובינוניים, נובעת מהדרישות להעלאת הלימות ההון במערכת הבנקאית. עקב כך, הבנקים מפחיתים את היקף האשראי לעסקים אלו והדרך המיידית לגשר על הפער התזרימי שנוצר היא דחיית תשלומים לספקים. תנאי התשלום הממוצעים במשק בחודשים האחרונים הוארכו בכחודש ימים. מובן שנקיטת צעדים מהסוג הזה גוררת ירידה ברמת האמון של העסק בקרב בעלי החוב ולעליה ברמת אי הודאות באשר למצבו הכספי. תפישה שכזו בקרב בעלי החוב, מתורגמת לעלויות כלכליות עודפות ביחס לרמת הסיכון של העסק. הגברת הנזילות של העסק, יכולה להיעשות על ידי פעולות נוספות, אך אלו מייצרות עלות כלכלית עודפת בטווח הבינוני. כך למשל ניתן לצמצם משרות של כוח אדם מיומן, מה שמביא לירידה בכושר התחרותיות ולסיכון מוניטין. עוד ניתן לממש או להנזיל נכסים ריאליים, דבר המביא להפסד אלטרנטיבי שנובע מהשבחה עתידית של אותם נכסים, וכן ניתן להזרים הון בעלים אשר יפחית את התשואה להון בטווח הבינוני ויוריד את הכדאיות הכלכלית. בנוסף ניתן להכניס שותף דבר אשר יפחית את חלקם של בעלי העסק המקוריים בעודפים עתידיים שייצברו או לפנות למקור מימון, שעלויות החוב, כפי שאותו מקור דורש, גבוהות ביחס לרמת הסיכון של העסק, ומעלה את מחיר ההון הממוצע ופוגעת בשווי העסק.
האם נכון לקיים סדר עדיפות של העלאת הדרישה להלימות הון לשמירה על היציבות של הבנקים, גם במחיר של פגיעה ישירה בסקטור העסקי ובתוצר? אם התשובה לכך היא חיובית, פגיעה ישירה בתוצר עשויה להביא בדיוק לדבר שרצינו כל כך למנוע: ערעור היציבות של המערכת הבנקאית. האם בהתחשב ביציבות הגבוהה גם כך של המערכת הבנקאית, נכון להקשיח את דרישות הלימות ההון על חשבון צמיחת התוצר העסקי? התשובה היא בוודאי לא חד משמעית.
בראיה מערכתית של ניהול עסק, עלינו להתייחס לתקופות המאופיינות במצוקת אשראי כאל סיכון שיש לנהל אותו ולהתכונן אליו, שכן התממשות הסיכון, ללא הכנה מוקדמת, תביא למצוקת נזילות שתסכן את היכולת של העסק להמשיך לפעול. היות וכלכלה מאופיינת במחזוריות, הסבירות להתנהלות העסק בתקופות של מצוקת אשראי הינה בלתי נמנעת.
איך ניתן להתכונן לתקופות שכאלו, מבלי להכניס את העסק למצוקת נזילות?
להלן ארבע נקודות לחיזוק היכולת של העסק להתמודד עם מצוקת אשראי:
• מזומנים בקופה – יש לדאוג לכרית מזומנים נזילה ומספקת, באופן שתאפשר התמודדות עם התארכות ימי לקוחות וירידה במסגרות האשראי.
• תלות בבעלי עניין – פיזור רחב ככל הניתן, של לקוחות, ספקים ומלווים, יפחית את ההסתמכות על היכולת והנכונות של אותם בעלי עניין, להמשיך לפעול מול העסק בתנאים מסחריים דומים.
• השקעות – בחינת תכנית השקעות, צריכה להיעשות תוך שמירה על יכולת החזר ההתחייבויות של העסק, גם בתסריט שבו תכנית ההשקעה אינה מניבה הכנסה; על העסק לנסות ולהתאים, עד כמה שניתן, את מח"מ הנכסים למח"מ ההתחייבויות – מימון תכנית השקעות באמצעות קופת המזומנים, יכולה ליצור בעיית נזילות בעקבות שימוש במקורות נזילים למימון נכסים שמניבים מזומנים לתקופה של מעל שנה.
• מדיניות אשראי – דאגו לנהל את סיכוני האשראי לאורך כל תקופת האשראי, עד למפגש עם הכסף. מדיניות אשראי חייבת לכלול מרכיב נוסף של רמת ודאות: בבחינת מדיניות מתן אשראי בתנאי אי ודאות גבוהה, נכון יהיה להפחית את התיאבון לסיכון, גם במחיר של ויתור על עסקה. לעומת זאת, בתנאי ודאות גבוהה, נכון יהיה לתמחר את סיכון האשראי ולהתנות לעסקה תנאים מסחריים התאומים את רמת הסיכון.

ביצוע הפעולות הללו, יקנה לעסק יכולת אמיתית להתמודד בעתות מצוקת אשראי, וכל זאת מבלי לבצע מהלכים המוגדרים כ"מוצא אחרון", כגון הכנסת שותף לעסק או מימוש נכסים.

הכותב הוא הכלכלן הראשי של קבוצת דן אנד ברדסטריט


כל הזכויות שמורות 2014 © דן אנד ברדסטריט ישראל
       


מידע עסקי

ניהול סיכונים

איתור הזדמנויות

D&B גלובל

דן אנד ברדסטריט