עובדים כדי למלא את מיכל הסולר - Dun & Bradstreet
הגנה עסקית
צמיחה עסקית
24.05.22

עובדים כדי למלא את מיכל הסולר

תמונת מצב המשק

עיקול מסוכן: העלייה במחיר הסולר מסכנת את הישרדותם של עסקים בתחום התחבורה וההיסעים

bus operator posing and local

נהגים ותיקים, וגם כאלה שנמצאים על הכביש החל מסוף שנות התשעים של המאה הקודמת ותחילת שנות ה – 2000, עוד זוכרים היטב את המחיר המאוד זול של הדיזל, אשר מונע על ידי דלק הסולר, ביחס למחיר הגבוה של הדלק שמניע את מנועי הבנזין. ההבדל המשמעותי במחירי הדלק כמו גם העובדה שמנועי דיזל נועדו מיסודם לביצוע עבודה מאומצת בעומס רב, גרמו לכך שעל אף המחיר היחסית גבוה של רכבים עם מנוע דיזל, חברות נסיעות ונותני שירותים רבים המשתמשים באופן יום יומי בכלי תחבורה, העדיפו לקנות רכבים עם מנוע דיזל המסתמך על סולר.

אולם, בשנים האחרונות ובתהליך שהגיע לשיאו בשנתיים האחרונות עלה מחיר הסולר, עד שלאחרונה הוא הפך לדלק אשר יקר אף יותר מהדלק של מנועי הבנזין. בשנתיים האחרונות האיץ התהליך באופן משמעותי, תהליך שגורם לחברות בענף ההובלות וההיסעים למשבר של ממש.

למה מחיר הסולר עולה באופן משמעותי?

על רקע התפשטות מגפת הקורונה החלה מגמה שכללה עליה חדה במחירי חומרי גלם וסחורות, שילוח וכן במחירי האנרגיה. עליות המחירים נובעות מהשפעות צולבות הן בצד ההיצע והן בצד הביקוש כאשר צד ההיצע טרם חזר לתפוקה מלאה. אם בשנים 2020-2021 ההיצע העולמי סבל משיבוש בשרשראות האספקה במדינות ייצור תחת השפעת משבר הקורונה, כאשר התחלואה והמגבלות במדינות השונות הובילו לתפוקה והיצע נמוכים, הרי שכיום התווסף פקטור נוסך וההיצע העולמי סובל מהמשך פגיעה על רקע הפלישה של רוסיה לאוקראינה והלחימה המתמשכת. במקביל, אל מול היצע פוחת, חלה עליית ביקושים במשק לסחורות, מוצרי צריכה ושירותים כחלק מהתאוששות מהמשבר. בתוך כך, עם הירידה בתחלואה העולמית ופתיחת השמיים לענף התיירות העולמי חלה לאחרונה גם עליה מחודשת בביקושים לשירותי תיירות וטיסות, ובמסגרת זה גם לדלק סילוני מה שמעלה את הביקוש כאשר, כאמור, ההיצע עדיין בחסר. וכך, בין התשומות והסחורות הרבות שמחירן התייקר נמנה גם הסולר לתחבורה המשמש את ענף ההובלות וענף ההסעות בישראל. הסולר, כמו יתר מוצרי הדלק, הינו למעשה תוצר של נפט, כך ששינויים בתפוקה או בביקושים לנפט או שינויים במחיר הנפט משפיעים באופן ישיר על שוק הדלק בכלל ועל מחיר הסולר בפרט.

מהנתונים עולה כי נכון למאי 2022 מחיר חבית נפט נאמד בכ-107 דולר, עליה של כ-34% מתחילת השנה, לאחר שבסוף שנת 2021 מחיר חבית נפט נאמד בכ-80 דולר. עליה זו מתווספת לעליית המחיר הגדולה כפי שחלה במהלך שנת 2021 בה מחיר נפט האמיר בכ-60% מכ-50 דולר לחבית בתחילת שנה זו לכ-80 דולר לחבית בסיומה. המשך המלחמה של רוסיה עם אוקראינה תומך בהיוותרותה של רמת מחירים גבוהה כיוון שרוסיה מהווה מקור מהותי לעולם ביצוא נפט, ותחת הסנקציות הכלכליות שהוטלו עליה, הכוללות היעדר קשרי מסחר מצד המדינות המפותחות עמה, מצטמצם למעשה ההיצע העולמי של הנפט. במבט קדימה לשנת 2022, גם הירידה בתחלואה העולמית ופתיחת השמיים העולמיים לתיירות, כאמור, תומכות בהמשך רמת מחירים גבוהה מצד הביקוש.

בנוסף להשפעת תפוקת ומחיר הנפט על מחיר הסולר, שער הדולר משפיע אף הוא על רמת המחיר, כאשר חישוב מחירו בישראל בכל חודש נעשה באופן צמוד לשער הדולר. לפיכך, תנודות בשער הדולר משפיעות אף הן על מחיר הסולר. התחזקות הדולר מייקרת את הסולר, בעוד היחלשותו, אמורה להוזיל את מחיר הסולר (בשנת 2021 היחלשות הדולר לא הצליחה לבלום את עליית מחיר הסולר, שהושפעה בעיקר מעליית מחירי האנרגיה העולמיים).

על מי משפיעה תופעת עליית מחירי הסולר וכמה גדולה ההשפעה?

השפעת עליית מחירי הסולר על ענף התחבורה וההיסעים היא דרמטית, בדגש על חברות שלא הצמידו בחוזים שלהם גידור או הצמדת עלויות בהתאם למחירי הסולר. על פי נתוני d&b, בישראל פועלים כ-5,000 עסקי הובלה וכ-3,000 עסקי הסעות, המחזיקים ומפעילים ציי רכבים המונעים בעיקר על ידי סולר, ועל כן חשופים לעלייה במחירו. לפי נתוני הלמ”ס, נכון לתחילת שנת 2022 היו בישראל למעלה מחצי מיליון רכבים הצורכים סולר, מתוכם כ-284 אלף משאיות ומסחריות, כ-36 אלף אוטובוסים ורכבי הסעות וכן כ-197 אלף רכבי דיזל פרטיים. לעסקי ההובלה וההסעות חשיפה מוגברת בעת האחרונה לשינויים במחיר הסולר, שכן בנוסף לעליית מחירו, העסקים בענף סופגים בעת הזו ירידה בהחזרי הבלו, כחלק מרפורמה שהחלה בשנת 2018 על ידי הממשלה, במטרה לעודד שימוש ומעבר לכלי רכב שאינם מזהמים (רכבים חשמליים או מונעים בגז בעלי זיהום מופחת, טכנולוגיות שעדיין לא משמשות כיום את ענפי ההובלה וההסעות באופן ניכר). זאת לאחר שהעסקים בענף נהנו עד שנת 2018 מהחזר של 50% משיעור הבלו בגין צריכת סולר ששימשו רכבים כבדים (משאיות ואוטובוסים), בהסתמך על הסדר קודם שחל ברציפות משנת 2005. החל משנת 2018, ועד לשנים 2024-2026, בהתאם לשנת רכישת הרכב הכבד, מופחת בהדרגה שיעור ההחזר על הבלו עד לביטולו המוחלט, בהיעדר החלטת ממשלה אחרת. כך שבנוסף לעליה במחיר, העלייה בעלות הסולר לתחבורה הינה גבוהה יותר כאשר משקללים את הפחתת החזר הבלו, ולפי נתוני החודשים הראשונים לשנת 2022 אף באופן דרמטי – מתחילת שנת 2022 חלה עלייה בעלות הסולר לתחבורה (אומדן) בשיעור כולל הנאמד בכ-50% בהשוואה למחירו בסוף שנת 2021. זאת לאחר שבשנת 2021 חלה עלייה של קרוב ל 20% במחירו הכולל בהשוואה לשנת 2020.

מבדיקת d&b עולה כי ההוצאה על סולר מהווה הוצאה מהותית עבור חברות ההובלה וההסעות ונאמדת במשקל של כ-35% מסך הוצאות העסקים בענפים אלה, בממוצע. המשמעות עבור עסקים בענפי ההובלות וההסעות הינה שחיקה ברווחיות, ושיבוש בתזרים כתוצאה, במידה ולא יצליחו לגלגל את העלייה במחיר הסולר במלואה על לקוחותיהם . בחלק ניכר בהתקשרויות מול לקוחות, בפרט מול גופים עסקיים גדולים ומול הסקטור הממשלתי, חוזי ההתקשרות מוצמדים למחיר הסולר. באותם חוזים, איפוא, קיים גידור לסיכון עבור עסקי ההובלות וההסעות. מנגד, לא כל ההתקשרויות מוצמדות, וחלק מההתקשרויות המוצמדות אינן מוצמדות באופן מלא. באותם הסכמים שאינם מוצמדים או שאינם מוצמדים באופן מלא נוצרים לעסקים בענף חשיפה לסיכון. בנוסף, רמת הסיכון אף גבוהה יותר בקרב העסקים הקטנים, אשר מאופיינים בדרך כלל בכוח מיקוח נמוך יותר מול הלקוחות ובנגישות נמוכה יותר למקורות מימון, עבורם פגיעה בתזרים הינה משמעותית. על פי גורמים בכירים בענף, בתחבורה הציבורית מקובל כי המכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית מוצמדים למחיר הסולר ברובם המכריע, והעסקים הפעילים בהסעות ציבוריות נתמכים גם כך על ידי הממשלה, כך שהחשיפה לשינויים במחיר הסולר מהותית יותר עבור תחומי ההסעות הפרטיות וההובלות, כאמור.

על רקע עליית מחירי האנרגיה, הודיע שר האוצר אביגדור ליברמן בתחילת אפריל על הפחתת מס הבלו על הדלק בחצי שקל למשך שלושה חודשים המיושם על מחיר הסולר החל מ-1 במאי. הוזלה זו בולמת אמנם את קצב עליית המחירים, אך לא מביאה להוזלה ניכרת במחירו, כך שפעולה זאת אינה מביאה עדיין לירידה ברמת הסיכון שנוצרה בענף.

לאור המגמות הענפיות, על פי מדדי d&b חלה עליה של כ-5% בסיכון בענפי ההובלות וההסעות מתחילת השנה, כאשר המשך רמת המחירים הגבוהה צפויה להכביד על העסקים הפעילים בהם ועלולה לגרום לכשלים פיננסיים בקרב חלק מעסקים אלו בטווח הנראה לעין.

 

אודות hilateperdbisraelcoil לכל הכתבות מאת hilateperdbisraelcoil
בנוסף אולי יעניין אותך גם
נשמח להכיר מקרוב ולעזור גם לעסק שלך לצמוח
077-7298003
יצירת קשר

מלאו את הפרטים ומומחי דן אנד ברדסטריט
ילוו אתכם במציאת הפתרון שמתאים לכם

פניתך התקבלה,
נציגנו יחזרו אליך בהקדם

דן אנד ברדסטריט

פתרונות מידע גלובליים

צמיחה עסקית

הגנה עסקית

לשכת אשראי

פתרונות בהתאמה אישית

כתבות ומאמרים מקצועיים

כל הזכויות שמורות 2019 © דן אנד ברדסטריט ישראל