תמונת מצב המשק - ענף קנאביס רפואי – ניתוח מיוחד - Dun & Bradstreet
הגנה עסקית
צמיחה עסקית
03.02.20

תמונת מצב המשק – ענף קנאביס רפואי – ניתוח מיוחד

מערכת דן אנד ברדסטריט
weed

ענף קנאביס רפואי – תיאור ענפי

ענף הקנאביס הרפואי הינו ענף חדש יחסית בישראל, שהתפתח בעיקר במהלך השנתיים האחרונות. התפתחות הענף התבססה על תשתית רגולטורית שהותוותה במהלך העשור האחרון וכללה מספר החלטות ממשלה אשר אפשרו את קידום הפעילות העסקית. זאת על רקע העדויות כך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם (בעיקר סובלים מכאב כרוני, סרטן, הפרעה פוסט-טראומטית, מחלות נוירולוגיות ועוד). במסגרת זו, בשנים האחרונות הורחבו המחקרים בתחום בישראל ובעולם על ידי אוניברסיטאות וחוקרים בעלי שם, כאשר מדינת ישראל נחשבת למרכז עולמי במחקר הקנאביס.

אף על פי כן, הקנאביס אינו רשום כתרופה ומוגדר כ”סם מסוכן” על פי אמנת היחידה בדבר סמים נרקוטיים של האו”ם (1961), ממצא הגורם למורכבות ולפיקוח לאורך שרשרת האספקה ולהסדרת התחום בישראל בימים אלה. נכון לסוף שנת 2019 קיימות בישראל עשרות חברות העוסקות בתחום, כ-20 מתוכן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ושווין המצרפי נאמד בכ-2 מיליארד ₪. עם זאת, רוב החברות לא נכנסו לבורסה בהנפקות אלא במיזוגים הפוכים לשלדים בורסאיים. בכך, החברות התבססו על הציבור הרחב שהיווה כמקור העיקרי לרמות השווי של החברות, ללא השקעות נרחבות מצד הגופים המוסדיים, אשר בוחנים עדיין את הענף. מידע עסקי על חברות והנהלתן ניתן למצוא באתר דן אנד ברדסטריט. החברות המובילות בענף מושכות אנשי עסקים מהמשק, אם לתפקידי מפתח בחברות ואם כמשקיעים. בנוסף, החברות בענף הקנאביס מושכות גם חברות מובילות ממגוון ענפים במשק להשקעה בהן. לקוחות הענף הינם המטופלים (כלקוחות כסופיים) או נקודות הניפוק (בתי מרקחת אשר מוכרים את המוצרים למטופלים). מוצרי הקנאביס הרפואי הנמכרים כוללים שלושה סוגי מוצרים עיקריים: תפרחות קנאביס, סיגריות מגולגלות ושמן קנאביס. צריכת המוצר מחייבת קבלת רישיון (מטעם היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות או מטעם רופא מוסמך).

בהתאמה להתפתחות הענף, כמות המטופלים בעלי רישיון בישראל נמצאת בשנים האחרונות בעליה מתמדת, בשיעור של 30%-25% מדי שנה. על פי נתוני משרד הבריאות, כיום ישנם בישראל למעלה מ-50,000 מטופלים בעלי רישיון אשר יכולים לצרוך קנאביס רפואי, לעומת כ-40,000 מטופלים בשנת 2018 וכ-30,000 מטופלים בשנת 2017. השוק המקומי מאופיין בימים אלה בהסדרת הענף (“רפורמת הקנאביס”) מטעם יחידת הקנאביס הרפואי במשרד הבריאות, אלא שיישומה במתכונת הנוכחית הוביל לשיבוש בפעילות העסקית (עליית מחירים ומחסור מוצרים בשוק), עד כדי פסיקת בג”ץ לעצור יישומה עד מרץ 2020. בנוסף לעליה בכמות המטופלים בשוק המקומי, פוטנציאל הצמיחה העיקרי של השוק הינו יצוא המוצרים לשווקים בינלאומיים. על פי הערכות, המכירות העולמיות של קנאביס חוקי בשנת 2019 נאמדות ב 15-20 מיליארד דולר.

בהקשר זה, קיימים חסמים רגולטורים בין-מדינתיים המגבילים את פוטנציאל הצמיחה, כאשר פעילות היצוא תלויה בעמדות של ממשלות מדינות העולם כלפי השימוש בקנאביס, שכאמור, מוגדר ביסודו כסם מסוכן. בינואר 2019 אשרה ממשלת ישראל את יצוא הקנאביס, בכפוף לתקופת היערכות במהלכה הממשלה אמורה לבצע התאמות בירוקרטיות למהלך. החלטת הממשלה העלתה את הענף והעניין בו לסדר היום, אלא שבינתיים היעדר ממשלה מכהנת (שנת בחירות) הביאה לאי-השלמת המהלך.  ניתן להניח כי קידום היצוא יושלם עד שנת 2021 ויביא לעליה במכירות של התעשייה המקומית. עם זאת, להערכת דן אנד ברדסטריט, ההיצע העולמי גבוה כיום מהביקושים, כל עוד מדינות נוספות לא משנות את עמדתן לתעשייה ומאפשרות שימוש למטופלים. על כן התחרות צפויה לגבור והענף המקומי צפוי להתכנס למספר מצומצם יותר של שחקנים.

נתוני השוק המקומי

להערכת דן אנד ברדסטריט היקף מכירות קנאביס רפואי בישראל בשנת 2019 הסתכמו בכ-300 מיליון ₪ (במחירים לצרכן, כולל המרווחים של בתי המרקחת, חברות ההפצה ומע”מ – בגין יישום הרפורמה בענף בשנת 2019 להסדרת שרשרת האספקה). בנטרול השפעת הרפורמה בענף, להערכתנו החברות בענף רשמו בשנת 2019 הכנסות מצרפיות של 150-200 מיליון ₪. זאת לאחר שבשנת 2018 החברות בענף רשמו הכנסות מצרפיות של מספר עשרות מיליוני ₪.

כמות מטופלים בעלי רישיון לצריכת קנאביס רפואי בישראל

מקור: פרסומים שונים והערכות בענף המבוססות על נתוני משרד הבריאות

כמות המטופלים המאושרים לשימוש קנאביס רפואי בישראל נמצאת במגמת עליה מתמדת בשנים האחרונות. לפי הנתונים בשנת 2019 קיימים בישראל כ-50,000 מטופלים בעלי רישיון, לעומת כ-40,000 מטופלים בשנת 2018 וכ-30,000 מטופלים בשנת 2017 (שיעור עליה שנתי של 30%-25% בכמות המטופלים המאושרים בישראל). העליות הגדולות בכמות המטופלים המאושרים בשנים 2018-2019 מקורן בהסדרה בענף ובהקלה במתן הרישיונות (באמצעות עשרות רבות של רופאים שהוסמכו לתת מרשמים כתחליף להוצאת רישיון מטעם היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות).

התפלגות מחלות (שימושים) בקרב מטופלי הקנאביס בישראל, 2019

מקור: פרסומים ציבוריים המבוססים על נתוני משרד הבריאות

מהנתונים עולה כי כ-52% מהמטופלים בקנאביס רפואי בישראל בשנת 2019 סובלים מכאבים כרוניים, כאשר המחלה השכיחה ביותר עבורה ניתן קנאביס רפואי הינה סרטן (כ-20% מהמטופלים). מחלת נפש פוסט טראומה מהווה מקור ל-8% מהקנאביס הרפואי שסופק, מחלות נוירולוגיות (כגון פרקינסון, טרשת נפוצה, אפילפסיה וטורט) מהוות כמקור ל-4% מהקנאביס המסופק.

רגולציה

הרפורמה בענף הקנאביס המקומי (ההסדרה החדשה)

בהתאם להחלטות ממשלה וכדי לאפשר את הפעילות העסקית בענף, הממשלה ומשרד הבריאות מטעמה החלו בהסדרת הענף בשנים האחרונות.

בתחילה הענף פעל לפי תקנות מסוימות שנקבעו (“ההסדרה הישנה”) אליהן התווספו בשנה האחרונה תקנות נוספות (“ההסדרה החדשה” – ידועה בשם: “רפורמת הקנאביס”), כאשר במסגרת זה חלק מהתקנות החדשות אף ביטלו תקנות קודמות בתחום. שינויים רגולטוריים רבים תוך פרק זמן קצר לא נתנו לשוק זמן מספק כדי להטמיע את יישומם וכתוצאה חל שיבוש בפעילות העסקית בענף בשנת 2019.

עיקר הרפורמה בענף מתמקדת בהסדרת שרשרת האספקה (תהליך “מדיקליזציה” – אספקת המוצר למטופלים באופן בו מנופקת תרופה: ממתן מרשם על ידי רופא מוסמך ועד לניפוק המוצר בבית מרקחת). במקביל, הגברת פיקוח ורישוי כל מקטעי שרשרת האספקה, להבטחת איכות המוצר והתהליך. אלא שהתארכות שרשרת האספקה גרמה לרווחיות בענף להתחלק על פני יותר מקטעים (כניסת חברות הפצה להפצת המוצרים אל בתי המרקחת ובתי מרקחת לניפוק המוצרים). בנוסף, הגברת הפיקוח והרישוי להבטחת איכות מוצר גבוהה יותר גררה עליה בעלויות של המגדלים והיצרנים. כתוצאה משינויים אלה מחיר הקנאביס הרפואי עלה בעשרות עד מאות אחוזים, תוך אבחנה בין צורכי כמות נמוכה (עד 20 גרם) עבורם המחיר נותר כפי שהיה תחת ההסדרה הישנה (תשלום חודשי של 370 ₪ עבור כל כמות – מטופלים אלה מהווים כ-35% מסך המטופלים) לבין מטופלים אשר צורכים את הקנאביס הרפואי בכמות גבוהה (בדרך כלל בעלי סבל רב יותר ממחלותיהם – מטופלים אלה מהווים כ-65% מסך המטופלים בענף בישראל), עבורם המחיר עלה בעשרות עד מאות אחוזים.

לצד עליית המחירים כלפי הצרכנים, בצד ההיצע – חלק מהמגדלים והיצרנים לא ביצעו התאמות לעמידה בתקני האיכות החדשים, בהם חברת ‘תיקון עולם’ שהיוותה שחקן גדול בענף, בשנת 2018 סיפקה מוצריה לכ-30% מהמטופלים בישראל, וכתוצאה – נרשם מחסור של מוצרי הקנאביס הרפואי בשוק (בסופו של דבר חברת ‘תיקון עולם’ נקלעה להרעה בתוצאות ונרכשה בספטמבר 2019 על ידי חברת קנביט).

עליית המחירים הובילה לפולמוס בענף ולעתירה לבג”ץ אותה הובילה עמותת מטופלי הקנאביס. בדצמבר 2019 בג”ץ הורה להקפיא את רפורמת הקנאביס עבור מטופלים שקיבלו את רישיונם לפני אפריל 2019. ההקפאה תהיה תקפה עד מרץ 2020. על פי ההחלטה מטופלים אלה יוכלו להמשיך לרכוש קנאביס ישירות מן המגדלים בסכום שנקבע טרם הרפורמה, 370 ₪ לכל כמות שהיא, במקום בבתי המרקחת במחיר גבוה. עוד המליץ בג”ץ, לאור עליית המחירים הגבוהה, על קביעת מחיר מקסימום למוצרי הקנאביס (הכנסת מוצרי קנאביס רפואי לפיקוח מחירים). סוגיה זו צפויה ללוות את הענף בשנת 2020, תוך שונות בעמדות בין משרדי הממשלה השונים בנושא פיקוח על המחירים.

השוואת פרמטרים עיקריים בין ההסדרה החדשה (רפורמת הקנאביס) להסדרה הישנה:

סיכום ותחזית

ענף הקנאביס הרפואי התפתח באופן מואץ במהלך השנתיים האחרונות בארץ ובעולם. זאת על רקע העדויות כך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים מסוימים ולהקל על סבלם.

כך, מספר מדינות ברחבי העולם התירו בעת האחרונה את השימוש בקנאביס רפואי, בהן ארגנטינה, גיאורגיה, דרום אפריקה, זימבבואה, זמביה, קנדה, תאילנד ועוד. עם זאת, קיימות מדינות רבות ברחבי העולם אשר אוסרות את השימוש בקנאביס, שמוגדר עדיין ביסודו כסם מסוכן. בין מדינות אלה: סין, יפן, רוסיה, צרפת, מדינות ערב ועוד. גם בקרב המדינות המאפשרות שימוש בקנאביס, חלק מהשווקים אינם פתוחים לסחר בינלאומי והתצרוכת במדינות אלה נסמכת על ייצור קנאביס מקומי. במטרה לעקוף את חסמי היצוא למדינות בעלות משק סגור, חברות קנאביס ישראליות החלו במהלך שנת 2019 במספר שיתופי פעולה עם חברות מקומיות ברחבי העולם, באמצעות הקמת שותפויות ייעודיות, מגמה שצפויה להימשך גם בשנת 2020.

הנחת התעשייה בישראל הינה כי מדינות נוספות ישנו את עמדתן כלפי הקנאביס הרפואי ושמדינות נוספות מקרב המתירות בשימושו יצטרפו להתרת יבוא בשנים הקרובות, ובכך יהוו יעד יצוא עבור התעשייה המקומית.

בהתאמה להתפתחות ברחבי העולם, גם בישראל, אשר נחשבת למרכז עולמי במחקר הקנאביס, התעשייה צמחה במהירות – בצד ההיצע הוקמו בשנתיים האחרונות עשרות חברות בתחום, כ-20 מתוכן רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובצד הביקוש – כמות המטופלים בעלי רישיון לשימוש נמצאת בעליה מתמדת ועברה בשנת 2019 את סף ה-50,000 מטופלים.

יהיה מעניין לעקוב אחר ההתפתחויות הענפיות בשנת 2020, בזירה המקומית – לאופן יישום הרפורמה הענפית, שהוקפאה עד מרץ 2020 לאור עליית מחירים דרמטית של המוצר, ולסוגיית הפיקוח על המחירים, ובזירה הבינלאומית – לאופן קידום היצוא מישראל, לאחר שתיבחר ממשלה, ולעמדתן של מדינות העולם כלפי התחום.

להערכת דן אנד ברדסטריט כמות המטופלים בישראל צפויה להמשיך לגדול בשנת 2020 ולהגיע לכדי כ-60,000 מטופלים בעלי רישיון. על כך בסקירות לענף אותן ניתן למצוא באתר החברה. בזירה הבינלאומית להערכתנו ההיצע העולמי גבוה כיום מהביקושים, כל עוד מדינות נוספות לא משנות את עמדתן לתעשייה ומאפשרות שימוש למטופלים. על כן התחרות צפויה לגבור והענף המקומי צפוי להתכנס למספר מצומצם יותר של שחקנים.

אודות אופיר שמואל לכל הכתבות מאת אופיר שמואל
בנוסף אולי יעניין אותך גם
נשמח להכיר מקרוב ולעזור גם לעסק שלך לצמוח
077-7298003
יצירת קשר

מלאו את הפרטים ומומחי דן אנד ברדסטריט
ילוו אתכם במציאת הפתרון שמתאים לכם

פניתך התקבלה,
נציגנו יחזרו אליך בהקדם

דן אנד ברדסטריט

פתרונות מידע גלובליים

צמיחה עסקית

הגנה עסקית

לשכת אשראי

פתרונות בהתאמה אישית

כתבות ומאמרים מקצועיים

כל הזכויות שמורות 2019 © דן אנד ברדסטריט ישראל