תמונת מצב - מדד קלות עשיית עסקים – ניתוח מיוחד - Dun & Bradstreet
הגנה עסקית
צמיחה עסקית
17.11.19

תמונת מצב – מדד קלות עשיית עסקים – ניתוח מיוחד

Dun & Bradstreet
dbreport112019

על המדד

מדד קלות עשיית עסקים (Doing Business Index), המתפרסם מדי שנה על ידי הבנק העולמי, בוחן את קלות עשיית העסקים במדינות רבות בעולם על פי עשרה פרמטרים שונים: אכיפת חוזים, הגנה על משקיעים, היתרי בנייה, הקמת עסק, סגירת עסק (הליכי פירוק ופשיטת רגל), מיסוי, סחר בינלאומי, חיבור לחשמל, קבלת אשראי ורישום נכס.  למדד חשיבות תדמיתית רבה, שכן דירוג גבוה במדד מהווה כסימן לכדאיות עתידית של השקעות חוץ במשק (סממן למידת האטרקטיביות עבור משקיעים המבקשים “לעשות עסקים” במקומות שונים בעולם, אשר נותנים משקל למדד בינלאומי יוקרתי זה מטעם הבנק העולמי). במקומות הראשונים לשנת 2020 נמצאות המדינות ניו-זילנד, סינגפור ודנמרק ובמקומות האחרונים המדינות ונצואלה אריתריאה וסומליה.

דירוגה של ישראל

ישראל מדורגת במדד עשיית עסקים של הבנק העולמי לשנת 2020 במקום ה-35, עליה של 14 מקומות בהשוואה לשנת 2019, אז ישראל דורגה במקום ה-49 (בשנת 2018 ישראל דורגה במקום ה-54). בכך השלימה ישראל שנה שנייה של עליה בדירוג, 19 מקומות במצטבר. קודם לכן, במשך עשור, ירדה ישראל בדירוג באופן עקבי.

הסיבות העיקריות לשיפור בדירוג ב-2020: שיפור במדדים של קלות תשלומי מיסים (העברת חלק מהתשלומים לאופן מקוון), קלות רישום נכס מקרקעין (העברת שירותי הטאבו מרשם המקרקעין לאינטרנט – רפורמת “טאבו-אונליין”) וקלות קבלת אשראי )בעקבות כניסתו לתוקף של חוק נתוני האשראי אשר הרחיב את נגישות הציבור לאשראי).

זאת לצד שמירה על מדדים גבוהים בפרמטרים הגנה על משקיעי מיעוט והליכי פירוק ופשיטת רגל.

 

דירוג ישראל במדד Doing Business בעשור האחרון

מיקומה של ישראל בעולם בחלוקה לפרמטרים אשר הרכיבו את דירוגה הכולל – נתוני 2019-2020

 

פרמטרים בהם ישראל טובה יחסית, אשר השפיעו לחיוב על הדירוג הכולל של ישראל בדירוג 2020

  • קלות תשלומי מסים – ישראל דורגה בפרמטר זה בדירוג 2020 במקום ה-13 בעולם, עליה של 77 מקומות בהשוואה לדירוג 2019 בו ישראל דורגה בפרמטר זה במקום ה-90 בעולם. על פי הנתונים, עסק ישראלי משלם מיסים 6 פעמים בשנה והוא מקדיש לכך 234 שעות. העלייה הגדולה במדד זה מקורה ברפורמה שבוצעה בישראל בשנת 2018 בנושא ומעבר להגשת דו”חות כספיים באופן מקוון (עד שנת 2018 עסקים בישראל חויבו בהגשת דו”חות כספיים שנתיים לרשות המיסים באופן ידני). כמו כן חלק מתשלומי המס הונגשו אף הם לתשלום באמצעות האינטרנט בשנה האחרונה, בהם תשלומי מע”מ, תשלומי מכס ותשלומי מיסי מקרקעין.
  • הגנה על משקיעי מיעוט – ישראל דורגה בדירוג 2020 במקום ה-18 בעולם, עליה של 5 מקומות בהשוואה לדירוג 2019 בו ישראל דורגה בפרמטר זה במקום ה-23 בעולם.
  • הליכי הקמת וסגירת עסק – ישראל דורגה בדירוג 2020 במקום ה-28 בעולם בקלות בפתיחת עסק (בישראל לוקח בממוצע 11 ימים לרשום עסק), לעומת מקום 45 במדד זה בדירוג 2019. כמו כן ישראל דורגה בדירוג 2020 במקום ה-29 בהליכי פירוק ופשיטת רגל (בישראל לוקח בממוצע כשנתיים להשלים הליך של פירוק), בזהה לדירוגה במדד זה ב-2019.

פרמטרים אשר השפיעו לרעה על הדירוג הכולל של ישראל בשנת 2020

  • אכיפת הסכמים – ישראל דורגה בפרמטר זה במקום ה-85 בעולם בדירוג 2020 (שיפור של 5 מקומות בהשוואה לשנת 2019 אז ישראל דורגה במקום ה-90 בעולם) – על פי הנתונים הזמן הנדרש לאכוף הסכמים בישראל הוא 975 ימים. זאת לעומת פרק זמן של 650-700 ימים בממוצע בקרב יתר המדינות בדירוג.
  • סחר חוץ – ישראל דורגה בפרמטר זה במקום ה-67 בעולם בדירוג 2020, ירידה של 3 מקומות בהשוואה לדירוג 2019. תחום סחר חוץ בישראל מאופיין בבירוקרטיה מרובה ובחסמים רגולטורים גבוהים וכפועל יוצא נגזר דירוגה של ישראל במדד זה.
  • קלות התחברות לחשמל – מקום 83 בעולם בדירוג 2020 (בהשוואה למקום 78 בעולם בדירוג 2019) – על פי הנתונים בישראל לוקח 102 ימים, בממוצע, לחבר עסק לחשמל.

 

פרמטרים בהם ישראל השתפרה, אך עדיין לא מדורגת גבוה בהם

  • קלות רישום נכס מקרקעין – ישראל דורגה בפרמטר זה במקום ה-75 בעולם בדירוג 2020, עליה של 14 מקומות בהשוואה לדירוג 2019 ועליה מצטברת של 55 מקומות תוך שנתיים (בדירוג 2018 דורגה ישראל בפרמטר זה במקום 130 בעולם) – זאת בעקבות רפורמה בתחום – העברת שירותי הטאבו מרשם המקרקעין לאינטרנט (רפורמת “טאבו-אונליין” – מחשוב שירותי הטאבו).
  • קלות בקבלת אשראי – ישראל דורגה בפרמטר זה במקום ה-48 בעולם בדירוג 2020, עליה של 12 מקומות בהשוואה לדירוג 2019 בו ישראל דורגה במקום ה-60. עיקר העלייה בתחום מקורה בכניסתו לתוקף בישראל של “חוק נתוני אשראי” במהלך שנת 2019, שתכליתו הרחבת נגישות האשראי לציבור (מתן תמונה רחבה לנותני האשראי – קבלת נתונים רבים על התנהלותו הדביטורית של לווה).

 

זרקור נרחב על מדד – מדד קלות בקבלת אשראי

ישראל רשמה במדד זה עליה בדירוג 2020, לראשונה מזה שלוש שנים, על רקע כניסתו לתוקף ב -04.2019 של חוק נתוני האשראי החדש בהובלת בנק ישראל. החוק החדש מגדיר את המידע הפיננסי הנאסף על הפרט, את דרכי הפצת המידע וכן מסדיר דרך לשיתוף בנתוני אשראי של הגופים הפיננסיים בישראל. במסגרת זה הוקם מאגר נתונים ייעודי, אשר מנוהל על ידי בנק ישראל. המאגר מדווח על ידי בנקים ועל ידי תאגידים מדווחים (נותני אשראי בעסקאות כוללות של מעל 250 מיליון ₪). במקביל הוקמו לשכות אשראי לדירוג הלווים על בסיס נתוני המאגר, בהן לשכת האשראי של דן אנד ברדסטריט. בכך החוק החדש מאפשר תמונה רחבה יותר לנותני האשראי, המקבלים נתונים רבים על התנהלותו הדביטורית של לווה (כולל מידע חיובי, לצד המידע השלילי שנאסף טרם כניסת החוק החדש),  במטרה להנגיש את האשראי לציבור.

קודם לכן בתחילת שנת 2017 נכנס לתוקף “החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל” – במסגרת זה הופרדו חברות כרטיסי האשראי (ישראכרט ולאומי קארד) מהבנקים הגדולים בישראל (פועלים ולאומי, בהתאמה) כדי לייצר תחרות בינן לבין הבנקים, בפרט  מול משקי הבית ומול עסקים קטנים ובינוניים (טרם רפורמה זו חברות כרטיסי האשראי לא היו פעילות באופן נרחב בתחום הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, בין היתר בשל ריסון מצד המערכת הבנקאית שהחזיקה בהן), וכן הופחתו חסמים רגולטוריים אשר מאפשרים עליה בנתח של גופים חוץ-בנקאיים. בהמשך מגמה, בספטמבר 2019 פרסמה רשות שוק ההון הוראה המאפשרת לגוף מוסדי החובר לנותן אשראי חוץ בנקאי להגדיל את מתן האשראי עד לגובה של 5 מיליון ₪, בהשוואת תנאים בעת חבירת גוף מוסדי לגוף בנקאי (טרם מתן הוראה זו, בעת חבירה של גוף מוסדי לנותן אשראי חוץ בנקאי הוגבל סכום האשראי עד לגובה של 1 מיליון ₪). זאת, במטרה לעודד גופים מוסדיים לחבור גם לשחקנים חוץ בנקאיים ולהעמיד יחד אשראי לעסקים קטנים ובינוניים במשותף.

 

התייצבות ימי האשראי המוסכמים במשק

 

בשנים 2018-2019 חלה התייצבות במוסר התשלומים המוסכם במשק, בהתאמה לשיפור ראשוני בהנגשת האשראי, כאשר ימי האשראי הממוצעים היו סביב 93 יום. זאת לאחר עלייה בימי האשראי בשנים קודמות, שנבעה בעיקר מנגישות נמוכה של עסקים למימון, דאז.

ועדיין, ישנם ענפים בהם קשה לגייס אשראי, בהם ענף הנדל”ן והתשתיות, ענף האופנה, ענף הרהיטים ועוד, כאשר מסורתית גם לעסקים קטנים, המהווים את מרבית המשק, קשה היה לגייס אשראי עד כה בשל היעדר נגישות מספקת למקורות מימון, אם כי, כאמור, זו שופרה בעת האחרונה.

ניתן להניח כי המשך עידוד מתן אשראי והנגשתו ללווים, לצד הפחתת ריכוזיות בשוק האשראי, ישפיעו לחיוב על דירוגה של ישראל במדד בעתיד.

 

 

נספח: מדד עשיית עסקים (Doing Business) – טבלת הדירוג הכוללת לשנת 2020 (ישראל במקום 35 בעולם)

 

 

אודות אופיר שמואל לכל הכתבות מאת אופיר שמואל
בנוסף אולי יעניין אותך גם
נשמח להכיר מקרוב ולעזור גם לעסק שלך לצמוח
077-7298003
יצירת קשר

מלאו את הפרטים ומומחי דן אנד ברדסטריט
ילוו אתכם במציאת הפתרון שמתאים לכם

פניתך התקבלה,
נציגנו יחזרו אליך בהקדם

דן אנד ברדסטריט

פתרונות מידע גלובליים

צמיחה עסקית

הגנה עסקית

לשכת אשראי

פתרונות בהתאמה אישית

כתבות ומאמרים מקצועיים

כל הזכויות שמורות 2019 © דן אנד ברדסטריט ישראל