תמונת מצב המשק - ענף האופנה | דן אנד ברדסטריט
הגנה עסקית
צמיחה עסקית
17.11.19

תמונת מצב – ענף האופנה (חנויות אופנה והלבשה)   – ניתוח מיוחד

מערכת דן אנד ברדסטריט
fas
 • על פי מדדים שנמדדו בכלי המודיעין העסקי של דן אנד ברדסטריט, בשנה האחרונה חלה עליה ברמת הסיכון של ענף חנויות אופנה והלבשה בשיעור של כ-5.8% בהשוואה לשנה קודמת.
  • הסיבה העיקרית הינה התגברות הרכישות המקוונות מצד הציבור בישראל בשנים האחרונות מאתרים בינלאומיים (הרכישות המקוונות מגלמות יתרון תחרותי בדבר פטור ממע”מ ומכס בקניה בסכום עד 75 דולר ופטור ממכס בקניה עד 500 דולר). הרכישות המקוונות גורמות לעליה בהיצע פרטי האופנה המוצעים לציבור ולהגברת התחרות מול חנויות האופנה וההלבשה, המובילה לירידת מחירי הפריטים בחנויות. זאת בזמן שעלויות תפעוליות של החנויות כגון שכר עבודה ותקורות (ארנונה וחשמל) עלו בשנים האחרונות.

גורמים נוספים שהביאו לעליה בסיכון הענפי:

  • רפורמת השמיים הפתוחים שיצרה טיולי שופינג לאירופה
  • התקצרות ימי החורף בישראל בשנים האחרונות (פרטי האופנה לחורף הינם יקרים יותר ומשקפים רווחיות גבוהה יותר מאשר פרטי הקיץ)
  • “קניבליזציה” בשל עודף שטחי מסחר וסניפים קרובים אחד לשני של אותה הרשת
  •  שכר הדירה הגבוה בקניונים שלא ירד בשנים האחרונות ועוד.
 • על פי נתוני דן אנד ברדסטריט בענף האופנה (חנויות אופנה והלבשה) כ-11.8% מהעסקים הפעילים נסגרו בשנה האחרונה.

דוגמאות לרשתות שנקלעו לקשיים בעת האחרונה:

רשת דיסקרט (אופנת נשים המתמחה בלבוש לנשים בוגרות מסורתיות) אשר החל מ-07/2019 פועלת תחת הקפאת הליכים, רשת אופנת הנשים קסידי שנקלעה לקשיים תזרימיים ב-05/2019 ורשת זברה (רשת אופנה לכל המשפחה במחירי דיסקאונט) שנקלעה לקשיים תזרימיים ב-01/2019 וב 05/2019 נרכשה על ידי רשת סלקט.

זאת בהמשך מגמה לשנת 2018 בה נקלעו לקשיים תזרימיים הרשתות הוניגמן, רמי לי, מיש-מיש, יפו תל אביב ועוד.

נציין כי גם רשתות האופנה הישראליות המובילות, קסטרו, גולף ופוקס, אשר נסחרות בבורסה בתל אביב, הציגו נסיגה בתוצאותיהן העסקיות בשנה האחרונה, בהתאמה למגמות בענף.

היקלעותה לקשיים של רשת האופנה זברה – Case Study

רשת האופנה זברה (תחת חברת זברה יונייטד בע”מ) – רשת אופנה לכל המשפחה, במחירים מוזלים, אשר מנתה כ-30 חנויות בפריסה ארצית וגלגלה מחזור הכנסות של כ-150 מיליון ₪ בשנת 2018.

ב-01/2019 הרשת הגישה בקשה להקפאת הליכים. על פי פרסומים חובותיה לנושים הסתכמו בכ-100 מיליון ₪.

מערכות מודיעין עסקי יודעות לנתח אירועים בולטים על ציר הזמן:

 • במהלך שנת 2018, על פי פרסומים, הפסיקו בנקים וחברות האשראי החוץ בנקאיות להעמיד לחברה מסגרות אשראי בשל אי-יכולתה לשרת את חובותיה. זאת בזמן שלחברה היו התחייבויות ושיקים שניתנו לספקים בהיקפים של עשרות מיליוני ₪, שנסמכו על אותן מסגרות אשראי.
 • במהלך שנת 2018 דירוג החברה בדן אנד ברדסטריט החל לרדת, ביטוי לעליה בסיכון ההתקשרות מול החברה.
 • התהפוכות שחלות בענף האופנה פגעו אף הן בחברה, על פי בקשת הקפאת ההליכים, וזאת במקביל לצמצום במקורות המימון, כאמור. בין הגורמים הענפיים שהביאו להרעה בתוצאות העסקיות של החברה: המעבר לרכישות מקוונות באינטרנט, מדיניות שמיים פתוחים וטיולי שופינג בחו”ל, התגברות התחרות ועוד.
 • 01/2019 – הרשת הגישה בקשה להקפאת הליכים, על פי פרסומים חובותיה לנושים הסתכמו בכ-100 מיליון ₪.
 • ב-05/2019 רכשה רשת הדיסקאונט ‘סלקט’ את רשת זברה מידי הנאמן תמורת כ-15 מיליון ₪ (הרכישה כוללת 16 סניפים שנותרו, לאחר שלמעלה מ-10 סניפים נסגרו מחוסר כדאיות כלכלית).

היקלעותה לקשיים של רשת האופנה דיסקרט  – Case Study

רשת האופנה דיסקרט (תחת חברת דיסקרט בע”מ) – רשת אופנת נשים המתמחה בלבוש לנשים בוגרות מסורתיות, אשר מנתה כ-58 חנויות בפריסה ארצית וגלגלה מחזור הכנסות של כ-50 מיליון ₪ בשנת 2018.

ב-07/2019 הרשת הגישה בקשה להקפאת הליכים. על פי פרסומים חובותיה לנושים הסתכמו בכ-26 מיליון ₪.

אירועים בולטים על ציר הזמן:

 • ב-03/2018, על פי פרסומים, החברה פנתה לקניונים בהם שוכרת חנויות בבקשה לדון בשכר הדירה שהרשת משלמת, בטענה כי נמצאת בבעיה תזרימית. עם זאת, החברה ניסתה למזער את הרושם וטענה כי הפניה הינה חלק ממשא ומתן לשיפור התנאים של החברה בחלק מהקניונים.
 • 02/2019 – ספקים דיווחו לדן אנד ברדסטריט על אי-עמידה בהתחייבויות כלפיהם (פיגורים בתשלומים לספקים).
 • 02/2019 – דירוג החברה ירד בדן אנד ברדסטריט לדרגת סיכון גבוהה בהתקשרות ולהמלצת מזומן מולה.

 

 • 07/2019 – על פי בקשת הקפאת ההליכים, חברת ויזה כאל עכבה העברת כספי סליקת לקוחות לחברה בסך של כמיליון ₪, זאת לאור החשש בדבר מצבה הכלכלי של החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה. בנוסף, ספק של החברה הגיש נגדה בקשת פירוק לבית המשפט. למחרת הגישה החברה לבית המשפט בקשה להקפאת הליכים. החברה מנוהלת כיום על ידי נאמן  במטרה להימכר לבעלים חדשים.

להערכת דן אנד ברדסטריט, התרחבות מואצת של הרשת בשנים האחרונות (צמחה תוך שנים אחדות לכדי כ-60 חנויות בשיאה) לא תאמה את המגמות בענף האופנה אשר השפיעו על תוצאותיה והכריעו את החברה בסופו של דבר. ההאטה במכירות בענף לא פסחה על החברה בו בזמן שנדרשה לשאת בשכר דירה ותקורות גבוהות לצורך הפעלת החנויות.

 

היקלעותה לקשיים של רשת האופנה קסידי Case Study

רשת האופנה קסידי בוטיק (תחת חברת דן קסידי 1993 חברה בע”מ) – רשת אופנת נשים אשר מנתה כ-35 חנויות בפריסה ארצית.

ב-05/2019 נקלעה החברה לקשיים תזרימיים ועובדיה הגישו נגדה בקשה לפירוקה, בטענה כי לא קיבלו את שכר אפריל 2019 וכי לחברה אין מקורות כספיים לתשלום שכרם.

אירועים בולטים על ציר הזמן:

 • 2017-2018 – החל משנת 2017 ספקים שונים דיווחו לדן אנד ברדסטריט על עיכוב בתשלום כלפיהם מצד החברה. בשנים אלה נרשמה עליה בתביעות המשפטיות בהן החברה מעורבת. במסגרת זה, נרשמה עליה ניכרת בתביעות נגד החברה מצד עובדיה, בדרישה לקבלת כספים הקשורים בשכר ותנאים סוציאליים. המגמה נמשכה אל תוך שנת 2019. על פי האינדיקטורים של דן אנד ברדסטריט, בתקופה זו חלה עליה ברמת הסיכון של החברה.
 • 01/2019 – דן אנד ברדסטריט מתקפת לחברה סקור נמוך, המבטא דרגת סיכון גבוה בהתקשרות מול החברה.

 

 • 05/2019 – החברה נקלעת לקשיים תזרימיים:
  • שיקים של החברה לא כובדו
  • כלל חברה לביטוח, המהווה כקופת הגמל של החברה, הגישה נגד החברה תביעה כספית בהיקף של 1.3 מיליון ₪ על כך שלא הועברו לה התשלומים הפנסיוניים של העובדים.
  • בנק דיסקונט הגיש תביעה נגד החברה על סך 4 מיליון ₪, בגין משיכות יתר של החברה שהובילו להצטברות חוב בסכום זה.
  • חשבונות הבנק של החברה הוגבלו (06/2019)
  • עובדי החברה הגישו לבית המשפט בקשה לפירוקה, בטענה כי לא קיבלו את שכר אפריל 2019 וכי לחברה אין מקורות כספיים לתשלום שכרם.

ענפים שונים עוברים עליות ומורדות אשר משפיעים על רמות הסיכון של החברות. כלי המידע והניטור של דן אנד ברדסטריט יכולים להתריע ולתת חיווי על האיתנות הפיננסית של חברות המשמשות כלקוח או ספק איתו עובדים.

אודות אופיר שמואל לכל הכתבות מאת אופיר שמואל
בנוסף אולי יעניין אותך גם
נשמח להכיר מקרוב ולעזור גם לעסק שלך לצמוח
077-7298003
יצירת קשר

מלאו את הפרטים ומומחי דן אנד ברדסטריט
ילוו אתכם במציאת הפתרון שמתאים לכם

פניתך התקבלה,
נציגנו יחזרו אליך בהקדם

דן אנד ברדסטריט

פתרונות מידע גלובליים

צמיחה עסקית

הגנה עסקית

לשכת אשראי

פתרונות בהתאמה אישית

כתבות ומאמרים מקצועיים

כל הזכויות שמורות 2019 © דן אנד ברדסטריט ישראל