duns 100 2021 - קנאביס רפואי - Dun & Bradstreet
הגנה עסקית
צמיחה עסקית
13.08.21

duns 100 2021 – קנאביס רפואי

מערכת דן אנד ברדסטריט
CANABIS

ענף הקנאביס הרפואי הינו ענף חדש יחסית בישראל שהתפתח במהלך השנים האחרונות. השנה, לראשונה, משיקה דן אנד ברדסטריט טבלה המשקפת את השחקנים הבולטים בענף, ביניהם חברות הפועלות לאורך כל שרשרת האספקה, משלב הריבוי והגידול ועד להגעה לבית הלקוח (מרביתן חברות ציבוריות).

התפתחות הענף מתבססת על תשתית רגולטורית שהותוותה במהלך העשור האחרון וכוללת מספר החלטות ממשלה אשר אפשרו את קידום הפעילות העסקית. זאת על רקע העדויות שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.

בשנים האחרונות הורחבו המחקרים בתחום בישראל ובעולם. אולם, הקנאביס אינו רשום כתרופה ומוגדר כ”סם מסוכן” על פי פקודת הסמים המסוכנים. דבר זה גורם למורכבות ולפיקוח לאורך שרשרת האספקה ולהסדרת התחום בישראל.

כמות המטופלים המאושרים לשימוש קנאביס רפואי בישראל נמצאת במגמת עליה מתמדת בשנים האחרונות. נכון לחודש אפריל 2021 מספר המחזיקים ברישיון קנאביס רפואי הינו למעלה מ-90,000, כאשר מעל 3,000 רישיונות חדשים הונפקו במהלך אותו חודש (קצב של יותר מ-100 רישיונות חדשים ביום). נכון לשנת 2020, למעלה מ-80,000 מטופלים מחזיקים ברישיון לקנאביס רפואי- זינוק משמעותי לעומת שנת 2019 (כ-50,000 מטופלים).

מחזור ההכנסות המאוחד של החברות הציבוריות (11 במספר) הסתכם בשנת 2020 במעל חצי מיליארד ₪, זינוק משמעותי של כ-290% בהשוואה לשנת 2019 (מחזור הכנסות מאוחד של כ-140 מיליון ₪).

נכון לחודש מאי 2021 שוויון המצרפי של אלה הינו כ-2.6 מיליארד ₪, בעוד שוק הקנאביס העולמי שווה מעל 74 טריליון דולר.

מנתוני רבעון 1 לשנת 2021 של מספר חברות מובילות בענף הקנאביס הרפואי ניתן לראות צמיחה ניכרת, שמשתקפת בעליה משמעותית במחזורי ההכנסות לעומת הרבעון המקביל בשנת 2020. אחוז השינוי הממוצע בהכנסות שרשמו 6 חברות מובילות, עומד על מעל 250%. חברת אינטרקיור, רשמה שיפור ניכר בתוצאותיה העסקיות, כך שלצד עליה של כמעט 700% במחזור ההכנסות (ברבעון ה-1 של שנת 2021 לעומת מקבילו ב- 2020), עשתה החברה מעבר לרווח נקי בשורה התחתונה, שהסתכם בסך של כ-3.2 מיליון ש”ח. IMC סיכמה את הרבעון ה-1 עם מחזור הכנסות של כ- 8.7 מיליון דולר, זאת לעומת כ-1.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (אחוז שינוי של מעל 550%). פנאקסיה, סיכמה את הרבעון ה-1 עם הכנסות של כ-19.6 מיליון ₪ (עליה של כ-61.6%).

 

ההסדרה החדשה (“רפורמת הקנאביס”), שהתפרסמה על ידי משרד הבריאות בישראל בשנת 2016, קובעת סטנדרטים נאותים לאיכות על מנת לאפשר שימוש רפואי בקנאביס רפואי באופן הדומה ככל הניתן לזה הקיים בתרופות.

התקינה החדשה מבוססת על העיקרון שכל פעולה בצמח הקנאביס במהלך שרשרת ההספקה, ובכלל זה, ריבוי, גידול, ייצור, הפצה, החזקה, הפצה ושינוע, השמדה, מסירה, בדיקות מעבדה, ניפוק או מחקר של צמח הקנאביס או מוצריו תהיה כפופה לאישור ופיקוח ספציפי וכן מותנית בקבלת רישיונות מתאימים לפי פקודת הסמים המסוכנים שמונפקים על ידי היק”ר (היחידה לקנאביס רפואי), וכן בעמידה בתנאי הרישיון.

 

שרשרת האספקה בענף מחולקת לשישה מקטעים עיקריים, אשר לכל אחד מהם נדרש רישיון נפרד-

 • חוות ריבוי – מקום המשמש לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח זנים של צמח הקנאביס בהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות (תקן IMC- GAP).
 • חוות גידול – מתחם מוגדר המשמש לגידול של קנאביס רפואי בהתאם לאמות מידע חקלאיות ראויות (תקן IMC- GAP).
 • מפעל יצור – בשלב זה מועברת אצוות הגידול מחוות הגידול אל מפעל הייצור לצורך עיבוד, ייצור ואריזה של מוצרי קנאביס, בדומה למפעלי תרופות ואשר יתנהלו בהתאם לאמות מידה מקצועיות מתאימות (תקן IMC- GMP)
 • בית מסחר למוצרי קנאביס- לאחר הפיכת צמח הקנאביס למוצר מוגמר וארוז, יועברו המוצרים המוגמרים לאחסון ולהפצה. בית המסחר יתנהל בהתאם לאמות מידה מקצועיות הולמות )תקןIMC- GDP )
 • שינוע לקנאביס או למוצריו – ניתן לשנע את הקנאביס בין אתר מורשה (חווה/ מפעל/ בית מסחר) לאתר מורשה אחר (חווה, מפעל, בית מסחר, מתקן השמדה, בית מרקחת) רק בכפוף לקבלת רישיון שינוע.
 • בית מרקחת ניפוק מוצרי קנאביס – בשלב הסופי, המוצרים המוגמרים יוחזקו ויונפקו למטופלים בעלי רישיונות (שימוש בקנאביס למטרות רפואיות).

 

 תקן נוסף הינו EU-GMPייצור בהתאם לסטנדרטים המקובלים על פי הדירקטיבה האירופאית.

נציין כי כלל החברות הפועלות בענף צריכות לעמוד באבטחה בתנאים נאותים של כל אחת מהחוליות בשרשרת ההפקה וההפצה של קנאביס רפואי (תקן IMC-GSP).

 

מגמות בשוק הקנאביס בישראלי

מדינת ישראל הייתה מהמדינות הראשונות בעולם להעניק לחברות רישיונות לגידול, עיסוק ומכירה של קנאביס רפואי למטופלים בעלי רישיונות לצריכת קנאביס רפואי. אולם, בשל היבטים רגולטוריים והיעדר לגליזציה, בהסתכלות על שוק הקנאביס בכללותו (כולל צריכת קנאביס פנאי) ובהשוואה למדינות כדוגמת קנדה, מדינת ישראל נשארה מאחור. על פי הצעת חוק הסדרת שוק הקנאביס לצריכה עצמית (2020) כ-27% מכלל האזרחים הבגירים צורכים קנאביס. אולם, למרות הצמיחה המתמדת, רק כאחוז אחד מהאוכלוסייה מחזיק ברישיון לקנאביס רפואי. ההערכות בישראל, לפי תחזיות שבוצעו על ידי מספר גורמים, הן כי לגליזציה תוביל להכנסות של מעל למיליארד שקל בכל שנה ממיסים לקופת המדינה.

 

יבוא

הפיכת שוק הקנאביס לשוק בעל מבנה תחרותי ודינאמי הובילה בתחילת שנת 2020 לפתיחת שערי ישראל ליבוא מוצרי קנאביס שגודלו באיכות הגבוהה ביותר וכן אפשרה לחברות גלובאליות ודומיננטיות לפעול בשוק המקומי. כניסת חברות אלה לישראל, בנוסף לאיכות המוצר שעלתה, הובילה לעליית הביקוש למוצרי קנאביס רפואיים ואיכותיים – דבר שהשפיע באופן ישיר על עליית המחירים. באוקטובר 2020 החליטו בכירי משרד הבריאות ומנהלי היחידה לקנאביס רפואי (יק”ר) להקשיח את תנאי יבוא הקנאביס בישראל (בדרישה לעמידה בתקן מחמיר יותר) עד כדי צמצום משמעותי של פעילות היבוא ועצירה, כמעט מוחלטת, של היתרי היבוא. פעולה זו יכולה להיטיב עם החברות המקומיות שהתקשו להתמודד עם התחרות, אולם, עלולה להחריף את עליית מחיר הקנאביס הרפואי הנמכר בישראל.

 

יצוא

בינואר 2019 אישרה ממשלה ישראל יצוא קנאביס וכך העלתה את הענף והעניין לסדר היום. אולם, העדר ממשלה יציבה, הביאה לכך שטרם הושלמה ההסדרה באופן מלא. במהלך חודש אוקטובר 2020 הכריז משרד הבריאות על ביצוע פיילוט “סבסוד תמורת יצוא”, במסגרתו התחייבו מקבלי ההיתר למכור מספר מוצרי קנאביס במחירים מוזלים למטופלים בארץ, זאת בתמורה להנפקת היתרי ייצוא למוצרי קנאביס מוגמרים.

 

החברות המובילות בשוק הקנאביס הישראלי

הטבלה מטה משקפת 13 מהחברות המובילות בענף הקנאביס הישראלי.

פנאקסיה הפועלת בתחומי הייצור, השיווק, המכירה וההפצה של מוצרי קנאביס מתקדמים לשימוש רפואי בארץ ובעולם, הינה החברה הראשונה בישראל שמפעלה עמד בתקני ייצור פרמצבטיים מקומיים (IMC- GMP) ובינלאומיים – תקן אירופאי ((EU- GMP, זאת לאחר שעברה בהצלחה ביקורת של גוף רגולטורי של האיחוד האירופאי ולקחה חלק בפיילוט. נציין כי באפריל 2021 הודיעה החברה כי התקשרה בהסכם סופי ומחייב עם חברת IMC למכירת בית המסחר ופעילות ההפצה “פנאקסיה עד הבית” ב-18.7 מיליון ₪, עם אופציה למכירה נוספת גם של בית המרקחת לומינרה במהלך 2021. מפעל הייצור של פנאקסיה יישאר ברשותה.

IMC הינה אחת ממגדלות הקנאביס הרפואי הוותיקות בישראל, ועוסקת בגידול, פיתוח, טיפוח ועיבוד מגוון זני קנאביס רפואי. החברה שכבר נסחרת בבורסת קנדה היא חברת הקנאביס הישראלית הראשונה שנסחרת בנאסד”ק (זאת החל ממרץ 2021). החברה פונה לשלושת השווקים המרכזיים בשוק הקנאביס העולמי, והם ישראל גרמניה וקנדה, כשהיא מבססת את הצמיחה שלה בעיקר על מיזוגים ורכישות.

חברת אינטרקיור שפועלת בתחום באמצעות קנדוק, ועוסקת במחקר, טיפוח, גידול ושיווק קנאביס רפואי גם בדרכה לנאסדאק, זאת באמצעות מיזוג עם חברת הארנק (SPAC) הקנדית.

נציין כי יו”ר הדירקטוריון של החברה הינו מר אהוד ברק איש ביטחון, איש עסקים ופוליטיקאי ישראלי. כמו כן, חברת הקנאביס הרפואי יוניבו מדווחת בשנת 2021 כי היא בוחנת רישום כפול בבורסה זרה, לרבות בנאסד”ק או בניו יורק דרך ספאק. מטרת הרישום לפי יוניבו היא הרחבת בסיס המשקיעים ותמיכה בפעילות מחוץ לישראל.

לצפייה ברשימת החברות הפעילות בתחום שקנאביס רפואי באתר duns 100 לחצו כאן

 

2021

ממשלת בנט – לפיד, ענף הקנאביס בישראל

ביוני 2020 מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק המציעה לתקן את פקודת הסמים המסוכנים, ולהוציא את רכיב ה- CBD מגדר סם מסוכן. 87 חברי כנסת מהממשלה בראשות הליכוד היו בעד המהלך, אולם לאור פירוק הממשלה החוק טרם אושר. להערכת דן אנד ברדסטריט, החוק צפוי לקבל אישור זמן קצר לאחר הקמת הממשלה החדשה, ממשלת גוש השינוי, ובכך להביא לתנופה גדולה בשוק הקנאביס בישראל.

CBD הינו רכיב מרכזי בצמח הקנאביס אשר נטול כל השפעה פסיכו אקטיבית. שילובו בתוספי מזון וקוסמטיקה בישראל, בדומה לשאר מדינות בעולם, צפוי, כאמור, להביא לצמיחת שוק הקנאביס בישראל. חברות קנאביס רפואי בישראל צופות את הפוטנציאל הטמון במהלך והולכות בדרכי ‘אינטרקיור’, שכבר בדצמבר 2020 חתמה על הסכם שת”פ עם חברת ‘שרלוט’ס ווב’, אחת מהחברות המובילות בעולם לגידול, עיבוד ושיווק חומר CBD ומנסות לגבש תכנית עסקית לשילובו במוצרים שונים.

להערכת דן אנד ברדסטריט, לגליזציה בישראל צפויה להתקיים בשנה וחצי- שנתיים הקרובות, כאשר הסיכוי שזה יקרה מוקדם יותר גובר במידה וממשלת בנט- לפיד תקום. כזכור, ח”כ גדעון סער, חתם במרץ 2021 על התחייבות ללגליזציה. הסדרת הלגליזציה בענף הקנאביס תזניק את מספר מחזיקי הרישיון לצריכת קנאביס מ-90,000 למיליון וחצי שיוכלו לצרוך קנאביס בצורה חוקית. מטבע הדברים השוק השחור ירד בצורה משמעותית.

 

מגמות נוספות בשוק הקנאביס – שנת 2021

 • “עולם של מותגים” – גורמים בשוק הקנאביס (בתי מסחר, בתי מרקחת) מנסים לייצר לעצמם Private Label במסגרת גידולים של חוות אחרות.
 • מרבית חוות הגידול בארץ מתנגדות נחרצות ליבוא (גם לאחר הצבת הסטנדרטים החדשים לעמידה בתקנים מחמירים.
 • חברות הקנאביס מצליחות לעמוד בתקנים החדשים והיבוא צפוי להתחדש. במקביל, חוות הגידול משפרות את יכולת הגידול שלהן כדי לעמוד בסטנדרט של איכות הזנים מחו”ל. להערכת דן אנד ברדסטריט, עלויות הזנים באיכות פרמיום צפויות לרדת עוד בשנת 2021 (בין 5%-10%).
 • בצל הסדרת ענף הקנאביס בישראל, גוברת ההתעניינות מצד חברות בחו”ל, בעיקר מארה”ב, בהקמת מערכי מכירה בישראל, זאת בהסתכלות על היום שתתקיים בישראל לגליזציה מלאה.
 • חברות בענף מגלות את הפוטנציאל הטמון ביצוא קנאביס. בישראל 2020, נמכרו כ-30 טון קנאביס (ל-9 מיליון תושבים), זאת בהשוואה לגרמניה, בה נמכרו רק 8 טון במהלך 2020 (ל-82 מיליון תושבים), ולבריטניה, בה נמכר טון אחד בלבד.
 • מספר רופאים המוסמכים להנפיק רישיון לקנאביס רפואי הולך וגדל. ההערכה היא כי עד סוף שנת 2021 כ-120 אלף מטופלים יחזיקו ברישיון לקנאביס רפואי.

 

 

אודות אופיר שמואל לכל הכתבות מאת אופיר שמואל
בנוסף אולי יעניין אותך גם
נשמח להכיר מקרוב ולעזור גם לעסק שלך לצמוח
077-7298003
יצירת קשר

מלאו את הפרטים ומומחי דן אנד ברדסטריט
ילוו אתכם במציאת הפתרון שמתאים לכם

פניתך התקבלה,
נציגנו יחזרו אליך בהקדם

דן אנד ברדסטריט

פתרונות מידע גלובליים

צמיחה עסקית

הגנה עסקית

לשכת אשראי

פתרונות בהתאמה אישית

כתבות ומאמרים מקצועיים

כל הזכויות שמורות 2019 © דן אנד ברדסטריט ישראל