לשכת אשראי- מושגים: דו"ח ריכוז נתונים, מוסר תשלומים ועוד | DBIsrael
הגנה עסקית
צמיחה עסקית

מושגים

נתוני אשראי

נתונים המדווחים למאגר בנק ישראל, אודות אדם פרטי, הדרושים להערכת הסיכוי שיעמוד בפירעון התשלומים שהתחייב להם. נתוני האשראי כוללים נתונים לגבי תשלומים שבהם התחייב הלקוח ולגבי פירעונם, ובכלל זה תנאי ההתחייבות, וכן צווים או הגבלות שהוטלו על הלקוח לפי דין בשל אי–פירעון; נתונים לגבי בקשות לקוח לנטילת אשראי, ובכלל זה בקשות שהגישה לשכת אשראי לבנק ישראל לפי פרק ז’ לקבלת נתוני אשראי מהמאגר; נתונים בדבר היקף האשראי שהלקוח רשאי ליטול מנותן אשראי; נתונים לגבי סוגי חשבונות של הלקוח המתנהלים אצל נותן אשראי, שבהם ניתן אשראי או שקיימת זכות לקבל בהם אשראי, ומאפיינים של חשבונות כאמור.

היסטוריית אשראי

 אחד הפרמטרים החשובים ביותר לנותן האשראי הוא היסטוריית האשראי של הלקוח. ככל שהיסטוריית האשראי שלו חיובית, כלומר הוא שילם על התחייבויותיו במועד, כך נותן האשראי ייטה להתייחס להתנהלות הזו של הלקוח, באופן חיובי.

מוסר תשלומים

 זהו ביטוי לרמת המחויבות של לקוח לשלם את התחייבויותיו במועד שנקבע מראש. ככל שהתשלומים משולמים בפיגור גדול יותר, כך מוסר התשלומים שלו נמוך יותר.

מסגרת מתחדשת

 מסגרת אשראי עם תוקף לפרק זמן שקבע הבנק. פרק הזמן יכול להיות רבעוני, חצי שנתי או שנתי. מסגרת האשראי המתחדשת, מתחדשת באופן אוטומטי.

צריכת אשראי

היקף האשראי שאדם עושה בו שימוש. צריכת האשראי כוללת, בין היתר, משכנתה שנלקחה לטובת רכישת דירה, הלוואות שנלקחו לצריכה שוטפת או לרכישת רכב, מסגרת אשראי בחשבון העו”ש או מסגרת בכרטיס אשראי. ניתן לעקוב אחרי צריכת האשראי באמצעות דו”ח ריכוז נתונים (My Review).

הכונס הרשמי

יחידה באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים, האמון על טיפול בהליכי פשיטות רגל של יחידים, פירוק חברות, הבראת חברות והסדרי נושים. הכונס מדווח למאגר נתוני אשראי על הליכים המנוהלים אצלו – כינוס (לרבות בקשה לצו כינוס, זהות מגיש הבקשה), גובה החוב כפי שהכריע בעל תפקיד; פשיטת רגל )לרבות הכרזה על פשיטת רגל), ביטול או דחייה של צו הכינוס ושל ההכרזה (לרבות בשל כך שלא היה צריך להיות מוכרז כפושט רגל או הוכח שחובותיו נפרעו במלואם), הפטר, קיומה של תעודה המעידה שפשיטת הרגל באה עקב כשל בלתי צפוי שאין עמו התנהגות רעה מצדו, פשרה או הסדר לפני צו כינוס (לרבות הסדר נושים, השלמת הסדר נושים).

הוצאה לפועל

יחידה בתוך רשות האכיפה והגבייה, הפועלת מכוח חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967 ומהתקנות שהותקנו מכוחו. במסגרת פעילותה, נגבים פסקי דין או החלטות אחרות של בית משפט בעניינים אזרחיים. המידע שהוצאה לפועל מדווחת למאגר נתוני אשראי הוא סוג תיק המנוהל אצלה, כגון; פסק דין כספי, שטר, תיק איחוד, תביעה על סכום קצוב, משכון, משכנתה, כביש אגרה, הרשאה לפי פקודת המסים (גבייה), צו תשלומים, גובה החוב לרבות הקטנות החוב, נתונים לגבי חייב מוגבל באמצעים, הפטר, איחוד תיקים, נתונים בדבר סגירת התיק (בין השאר, סיבת הסגירה, תאריך הסגירה).

מדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל

מדור בפיקוח על הבנקים שבבנק ישראל, הפועל מכוח הוראות חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ”א-1981, התקנות והכללים שהותקנו מכוחו. המדור מקבל מהבנקים ומגופים נוספים (הוצאה לפועל, בתי דין הרבניים, כונס הנכסים הרשמי והמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות) את המידע על הגבלת חשבונות ו/או לקוחות לפי החוק. המדור אינו מוסמך להתערב ישירות בהחלטה של בנק שהטיל הגבלה על החשבון או שסירב לכבד שיק. המידע שמדור חשבונות מוגבלים מוסר למאגר הוא נתונים כאמור בסעיף 19(ב)(1) לחוק, שהם נתונים אם הלקוח הוא “לקוח מוגבל” או “לקוח מוגבל חמור” ובדבר המגבלה ומועדי ההגבלה, צו מניעה, ביטול או סיום ההגבלה, הסיבה לביטול או לסיום ההגבלה.

בנק הדואר

 גוף המציע שירותים בנקאיים מסוימים באמצעות סניפים הפזורים ברחבי הארץ, ובאמצעות אתר האינטרנט שלו. הבנק מאפשר פתיחת חשבון, הזמנת כרטיסי חיוב, הזמנת פנקסי שיקים ועוד. המידע שבנק הדואר מדווח למאגר נתוני אשראי, הוא מספר שיקים שהוצגו לפירעון, מספר שיקים שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק, מספר הוראות לחיוב חשבון, מספר הוראות קבע או הוראות חיוב דיגיטליות שכובדו ושלא כובדו, התראות לפי סעיף 2(א1) לחוק שיקים ללא כיסוי; הממונה רשאי לקבוע לפי סעיף 19(ז) לחוק כי נתוני האשראי ייכללו גם את סכומי השיקים וההוראות כאמור.

ניטור

במסגרת העמדת אשראי, נותן אשראי יכול לבקש מ- CB Israel לקבל עדכונים שוטפים על שינויים בנתוני האשראי של הלקוח, על מנת לבחון את השפעתם על יכולת הפירעון שלו.

אי הכללה

 כל לקוח יכול לפנות לבנק ישראל בבקשה שלא לכלול אותו במאגר, כלומר הוא יכול לבקש שלא לאסוף לגביו מידע. ממועד הבקשה, המידע לגביו יימחק מהמאגר ולא ייאסף, אלא אם נמצא לגביו מידע שלילי כמפורט בתקנות נתוני אשראי, התשע”ח-2017.

אי מסירה

 כל לקוח יכול לפנות לבנק ישראל בבקשה שלא למסור לגביו נתוני אשראי לנותני אשראי מסוימים, או לכל נותני האשראי.

טופס הסכמה

 במידה שנותן אשראי מעוניין לקבל דו”ח אשראי או ניטור מ- CB Israel, עליו להחתים את הלקוח על טופס הסכמה, ובו הלקוח יאשר שהוא מוכן שנותן האשראי יקבל נתוני אשראי אודותיו לטובת עסקאות אשראי מסוימות, ולתקופת הזמן שתוגדר.

מיופה כוח בתמורה

מי שלקוח ייפה את כוחו לקבל לגביו דוח ריכוז נתונים רגיל. הדו”ח שיקבל מיופה הכוח בתמורה יכלול תמונת מצב אשראי עדכנית על הלקוח, אובליגו כולל במערכת הפיננסית, זהות נותני האשראי של הלקוח והריביות שניתנו לו על האשראי,   Score (דירוג האשראי של דן אנד ברדסטריט), התפתחות ה- Score של הלקוח, מיקום הפרמטרים של הלקוח ביחס לאוכלוסייה, מצבת הביטחונות של הלקוח למערכת הפיננסית, מידע עסקי שנאסף על הלקוח, הפניות שהיו למאגר לקבלת נתונים אודות הלקוח, נתוני האשראי של הלקוח ב-3 השנים האחרונות, מידע מהוצל”פ, הכנ”ר ובנק ישראל.

 

אודות אופיר שמואל לכל הכתבות מאת אופיר שמואל
מוצרים נוספים
יצירת קשר

מלאו את הפרטים ומומחי דן אנד ברדסטריט
ילוו אתכם במציאת הפתרון שמתאים לכם

פניתך התקבלה,
נציגנו יחזרו אליך בהקדם

דן אנד ברדסטריט

פתרונות מידע גלובליים

צמיחה עסקית

הגנה עסקית

לשכת אשראי

פתרונות בהתאמה אישית

כתבות ומאמרים מקצועיים

כל הזכויות שמורות 2019 © דן אנד ברדסטריט ישראל

מתעניינים במושגים ?
077-7298003