דירוג אשראי אישי - Dun & Bradstreet
הגנה עסקית
צמיחה עסקית
11.04.19

דירוג אשראי אישי

מאמר מערכת

ביום 12/4/2019 יכנס לתוקף חוק נתוני אשראי, תשע”ו – 2016, המחולל שינוי משמעותי חשוב בשוק האשראי הצרכני במדינת ישראל. זאת, מאחר והוא מגביר את התחרות בין נותני האשראי על ציבור הלקוחות, מאפשר לכל אזרח, בית עסק או חברה לקבל קרדיט סקור, לדעת איזה דירוג אשראי יש לצרכנים המתקשרים איתם ולקבוע לפי רמת הסיכון, את תנאי האשראי.

Credit Score Cash Flow Finance Concept

מכוח הוראות חוק נתוני אשראי, הוסמכה חברת דן אנד ברדסטריט, על ידי בנק ישראל, לפתוח לשכת אשראי ולספק שירותים בתחום לצרכנים ולעסקים.

במאמר זה נסקור את הוראות חוק נתוני אשראי, נסביר בהרחבה מהו דירוג אשראי אישי, נבחן את דירוג האשראי בארה”ב (קרדיט סקור) ונפרט מהם השירותים והמוצרים שמציעה לשכת האשראי של דן אנד ברדסטריט.

חוק נתוני אשראי – כללי

חוק נתוני אשראי החדש, מבטל את החוק הישן משנת 2002 וקובע הסדר חדש לגבי שיתוף בנתוני האשראי. כך, החוק מורה כי כלל המידע הפיננסי אודות אזרחי המדינה, המורכב מנתונים שליליים וחיוביים, יישמר במאגר מידע מרכזי, המופעל ומנוהל על ידי בנק ישראל ויימסר לנותני האשראי, באמצעות לשכות אשראי, הפועלות מכוח רישיון כחוק.

על פי סעיף 1 לחוק, מטרתו היא לפתוח את שוק האשראי הריכוזי לגופים נוספים ולהגדיל את התחרות על הלקוחות, להרחיב את נגישות הצרכנים הפרטיים לאשראי ולצמצם את האפליה הנהוגה כיום במתן אשראי ואת הפערים הכלכליים.

כפי שמצוין בסעיף 19 לחוק, המידע יוזרם באופן שוטף מהגופים הפיננסיים המלווים והרשויות הציבוריות, בהם בנקים, חברות כרטיסי חיוב, חברות אשראי חוץ בנקאי, חברות מסחריות, לשכות הוצאה לפועל, מערכת בתי המשפט, חברת החשמל ועוד. על בסיס כל המידע הנאסף, ייצרו לשכות האשראי לכל אזרח, דירוג אשראי Credit Score, אשר ישמש את נותני האשראי (הבנקים או גופים מלווים אחרים), לבחון ולהעריך את הסיכונים הטמונים במתן האשראי לאותו לקוח ולקבוע בהתאם לכך את תנאי ההלוואה שתוענק לו – גובה הריבית והעמלות, היקף האשראי ועוד.

מדובר בחוק בעל השלכות כלכליות וחברתיות ניכרות, הן על המשק הישראלי והן על הצרכנים הפרטיים. הרעיון העומד מאחורי החוק הוא שבאמצעות הגברת השיתוף בנתוני אשראי, ניתן לעודד את התחרות בין הגופים המלווים, להגדיל את היקף האשראי המוענק ובכך לשפר משמעותית את תנאי האשראי הניתנים לצרכנים ולאנשים פרטיים.

בצורה זו, יוכלו הצרכנים להיעזר במידע הנשמר במאגר לצורך קבלת הלוואה במחירים אטרקטיביים יותר, בקלות ובמהירות, גם אצל גופים נוספים מעבר לבנק שלהם ונותני האשראי יוכלו לאמוד את הסיכון ולהציע ללקוחות חדשים אשראי בריבית נמוכה. מכאן, הקמת מאגר מידע המכיל נתונים פיננסיים על פעולות כל הלקוחות, תסייע לצרכנים לקבל אשראי בתנאים האופטימליים עבורם שכן הם יוכלו להתמקח על העמלות, גובה הריבית, סכום האשראי ועוד.

יישום החוק יביא תועלת למשק הישראלי כולו, כיוון שהכסף שייחסך מההוצאות הגבוהות בגין תשלום עמלות וריביות, יופנה לצריכה פרטית מוגברת, התוצר יגדל, מה שיוביל לביקוש של יותר עובדים בשוק העבודה ובעקבות כך יעלה השכר במשק. בנוסף, לאורך זמן, יחול שיפור במוסר התשלומים בשוק כולו, מאחר וכל אדם יצטרך דירוג אשראי גבוה על פיו הוא יבחן בהיבטים שונים.

חשוב לציין, כי החוק שם דגש על עריכת איזון ראוי בין הגנה על פרטיות הצרכנים לבין עידוד התחרותיות בשוק האשראי באמצעות דרכים שונות, ביניהן האפשרות העומדת ללקוח להגיש לבנק ישראל בקשה לאי הכללת נתוני אשראי לגביו במאגר המידע, קבלת הסכמה מפורשת של הלקוח לעריכת דוח אשראי ועוד.

מה זה Credit score

קרדיט סקור הינו דירוג אשראי אישי –  ציון מספרי הניתן ללקוחות פרטיים, לאור בחינת סך הנתונים והפעילות הפיננסית בשלוש השנים האחרונות, אשר נועד להעריך את סיכוייהם לעמוד בפירעון התשלומים להם התחייבו. למעשה, דירוג האשראי מציג באופן ברור ומלא איזה סיכון קיים בעת מתן אשראי ללקוח ספציפי, כפי שקיים דירוג האשראי של ישראל הבוחן האם המדינה תצליח לעמוד בהתחייבויותיה.

דירוג אשראי ללקוח פרטי הינו כלי חשוב המועיל לשני הצדדים – מחד, הגופים המלווים ונותני האשראי יוכלו לאמוד את רמת הסיכון של הלקוחות בצורה טובה יותר ולקבוע בהתאם לה את גובה הריבית, ומאידך, הצרכנים יזכו לקבל את תנאי האשראי האופטימליים עבורם ויצמצמו משמעותית את סכומי הכסף הגבוהים שהם משלמים כיום בגין ריביות ועמלות.

באמצעות קרדיט סקור ניתן לבנות ולבסס מערכת יחסים אמינה ויציבה בין נותני האשראי לצרכנים הפרטיים ולעודד מתן אשראי לציבור רחב יותר של לקוחות, בתנאים אטרקטיביים, לאור היכולת להעריך בצורה טובה את רמת הסיכון של כל לקוח ולהתאים אליה את גובה הריבית.

קרדיט סקור נקבע לפי שקלול של מגוון פרמטרים קבועים, בהם: סכום ההלוואות והאשראי אליו התחייב הלקוח מול הבנקים ונותני האשראי (אובליגו), מצב חשבונות האשראי החוץ בנקאיים, סך ההון העצמי והנכסים שבבעלותו ועוד. משתנה נוסף שנבדק הוא מוסר התשלומים של הצרכן, במסגרתו בוחנים האם היו לו פיגורים בהחזרי הלוואות או תשלומים אחרים, האם חזרו שיקים ובאיזו כמות, האם הוא צבר חובות כספיים ונפתחו נגדו תיקים בהוצאה לפועל, האם הוטלו עיקולים או מגבלות אחרות על חשבון הבנק ועוד. ככל שמוסר התשלומים של הלקוח חיובי ונרשמים עליו יותר נתונים חיוביים, כך דירוג האשראי שלו יהיה גבוה יותר והוא יוכל לקבל מהגוף המלווה תנאים טובים יותר, משום שרמת הסיכון שלו היא מועטה. יודגש, כי דירוג אשראי בוחן את היסטוריית הנתונים הפיננסיים בלבד ואינו מביא בחשבון נתונים אישיים שונים כגון מגדר, גיל, מקום מגורים, מוצא או לאום.

מהן ההשפעות של דירוג האשראי האישי?

דירוג אשראי ללקוח פרטי, משליך באופן ישיר על האפשרות העומדת לו לקבל הלוואה או אשראי לצרכים שונים, ומכתיב את סכום הריבית שעליו לשלם. זאת, בין אם מדובר על קבלת משכנתא לקניית דירה, הלוואה לרכישת כלי רכב, הגדלת מסגרת האשראי בבנק או הנפקה של כרטיס אשראי חדש. לכן, חשוב שכל אדם בציבור ישאל את עצמו מה דירוג האשראי שלי, לפני שהוא פונה לנותני האשראי, על מנת שיוכל לנצל אותו לטובתו האישית. כך, דירוג אשראי גבוה מאפשר לכל אדם לנהל משא ומתן ולהפחית את גובה הריביות על ההלוואות, להתמקח על גובה העמלות בבנק, לקבל תנאים אטרקטיביים יותר במשכנתא ועוד.

חשוב לדעת, שקיימת אפשרות לכל אדם ליצור מידע פיננסי חיובי ולשפר משמעותית את דירוג האשראי. ניתן לעשות זאת, בין היתר, על ידי עמידה במועדי התשלומים והחזרי חובות, העלאת השימוש בכרטיסי אשראי בכפוף ליכולת ההחזרים, הגדלת מסגרת האשראי בחשבון ועוד.

דירוג אשראי אישי בארה”ב (Credit Score)

שיטת דירוג האשראי המיושמת בארץ לפי חוק נתוני אשראי, דומה ברעיון לשיטת ניקוד האשראי הנהוגה בארה”ב מזה עשרות שנים, המתבצעת על ידי שלוש חברות פרטיות המרכזות מידע פיננסי נרחב אודות כל אזרח, ומשקללות אותו לכדי ציון שנקרא קרדיט סקור, המייצג דירוג אשראי אישי.

במשך הזמן, הורחב מאוד השימוש של אנשים ועסקים בקרדיט סקור בארה”ב, כך שהוא חל היום על מגוון תחומים ויש לו השפעה ניכרת גם בפן החברתי. כך לדוגמה, בשוק העבודה משתמשים בדירוג לצורכי בחינה ומיון של עובדים חדשים, חברות הביטוח קובעות על פיו את הפרמיה שישלמו הלקוחות, בעת רכישה או השכרה של נכסי נדל”ן בוחנים איזה קרדיט סקור יש לכל לקוח פוטנציאלי והוא מהווה אינדיקציה ליציבות כלכלית ארוכת טווח ועוד.

בישראל, בניגוד לארה”ב ולמדינות נוספות בעולם, חוק נתוני אשראי מתיר את השימוש במידע הפיננסי אודות האזרחים לצרכי מתן אשראי בלבד, על מנת לקבוע את דרגת האמינות בהתנהגות הפיננסית ולהעניק לפיה תנאי אשראי מתאימים. מכאן, דירוג אשראי צפוי להביא תועלת למשק בישראל ולצרכנים הפרטיים, בהיותו מעודד תחרותיות, מוזיל את עלויות האשראי ומנגיש אותו ליותר משקי בית, מקנה לצרכנים ידע פיננסי וקלף מיקוח מול נותני האשראי ומגביר את המוטיבציה להתנהל בצורה כלכלית אמינה, שקולה ואחראית.

לשכת האשראי של דן אנד ברדסטריט (DBcredit)

חברת דן אנד ברדסטריט קיבלה רישיון חוקי לפתוח לשכת אשראי ולהשתמש במאגר המידע הפיננסי הנרחב שמרכז בנק ישראל, לשם הענקת דירוג אשראי אישי (DB Score) לכלל אזרחי המדינה. לשכת האשראי תתנהל ישירות מול הבנקים ונותני האשראי הפועלים בשוק, ותייצר דירוג אשראי ללקוחות חדשים, לפי דרישה ספציפית של הגופים המלווים, אשר ייעזרו בדירוג לצורך קביעת היקף האשראי, גובה הריבית והעמלות שיינתנו לצרכן.

כלל השירותים שתעניק דן אנד ברדסטריט, יאפשרו לעסקים ולנותני האשראי בשוק לנהל את סיכוני האשראי בביטחון תוך ודאות רבה יותר ולהגיע להחלטות אשראי טובות ונכונות יותר לגבי כלל הצרכנים. בצורה זו, תתאפשר נגישות גדולה יותר לאשראי, כיוון שגם לווים ברמת סיכון גבוהה יותר, יוכלו לקבל אשראי והלוואות בתמחור ותנאים המותאמים אישית.

בין מגוון השירותים והמוצרים המרכזיים והחשובים שתעניק DBcredit לצרכנים ולעסקים ניתן למנות:

  • יצירת דירוג אשראי אישי (DB Score), המשקף את היכולת הכלכלית של כל אזרח לעמוד בהחזרי ההלוואות והתחייבויות האשראי שלקח ומציג לנותני האשראי באופן ברור את רמת הסיכון שלו. כך גם כל אדם יוכל לדעת מה דירוג האשראי שלי ביחס לאחרים ולהציג זאת בעת לקיחת אשראי. בכדי לייצר דירוג אשראי אישי, פיתחה DBcredit, אלגוריתם המעבד את הנתונים הפיננסיים השונים ומציג ציון מספרי הנע בין 1 עד 1000, המשקף באיזה אחוזון נמצא כל אדם ביחס ליתר הצרכנים שדורגו. דירוג אשראי ללקוח פרטי מתבצע לפי שקלול מכלול הפרמטרים המרוכזים במערכת המידע של בנק ישראל, מותאם במיוחד למאפייני שוק האשראי הצרכני בישראל ונעשה בהתאם לסטנדרטים מחמירים הנהוגים בעולם.
  • דוח נתוני אשראי אישי ומקיף עבור כל לקוח (DB Review), המרכז את כל הנתונים, באמצעותו יכולים נותני האשראי לקבל אינדיקציה טובה לגבי ההתנהגות הפיננסית של הלקוח ולהגיע להחלטה הכי מתאימה. בנוסף, באמצעות הדוח יוכלו הצרכנים לדעת את מצבם מבחינת האשראי, להתאים אותו להכנסות ולשפר את תנאי האשראי.
  • חיווי אשראי (DB Signal): מאחר והיסטוריית האשראי של הצרכן ורמת העמידה שלו בהחזרי התשלומים, מהווה גורם משמעותי עבור נותני האשראי השונים, לשכת האשראי של דן אנד ברדסטריט תוכל לבצע באופן מיידי בדיקה בנוגע למצב הפיננסי ורמת הסיכון של הלקוח. במידה שתוצאות הבדיקה יראו בוודאות שהלקוח אינו פורע את ההתחייבויות בזמן, חיווי האשראי שיימסר על ידי לשכת האשראי יהיה שלילי ואליו יצורפו פרטי המידע המותרים לפי חוק נתוני אשראי.

לסיכום

חוק נתוני אשראי המכיל שיטת דירוג אשראי אישי או קרדיט סקור כפי שנקראת בארה”ב הינו חלק מרכזי ברפורמה חשובה, הנערכת בשוק האשראי הצרכני בישראל, המאופיין כיום בריכוזיות יתר ושליטה של הגופים הפיננסיים. מטרת החוק היא לצמצם את עלויות האשראי בהם נושאים הצרכנים, באמצעות הגברת התחרותיות בתחום. בנוסף, הקמת מערכת מידע פיננסית מרכזית ויצירת דירוג אשראי אישי לכל אזרח, תאפשר לנותני האשראי להתאים את גובה הריבית לפי רמת הסיכון ותעניק לצרכנים את היכולת לנהל משא ומתן על תנאי האשראי מול הגופים המלווים.

אודות אופיר שמואל לכל הכתבות מאת אופיר שמואל
בנוסף אולי יעניין אותך גם
נשמח להכיר מקרוב ולעזור גם לעסק שלך לצמוח
077-7298003
יצירת קשר

מלאו את הפרטים ומומחי דן אנד ברדסטריט
ילוו אתכם במציאת הפתרון שמתאים לכם

פניתך התקבלה,
נציגנו יחזרו אליך בהקדם

דן אנד ברדסטריט

פתרונות מידע גלובליים

צמיחה עסקית

הגנה עסקית

לשכת אשראי

פתרונות בהתאמה אישית

כתבות ומאמרים מקצועיים

כל הזכויות שמורות 2019 © דן אנד ברדסטריט ישראל